Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Letölthető dokumentumok - Építésügy

Letöthető dokumentumok:

1.          Építés
1.1.    Építésügyi hatósági engedély kérelem
1.2.    Építésügyi hatósági bejelentés (doc)
1.2.2.    Építésügyi hatósági bejelentés (pdf, de kitölthető)
1.2.3.    Építésügyi hatósági bejelentés (pdf. csak nyomtatható)
1.3.    Egyéb építésügyi hatósági eljárás
1.4.    Építési engedélyezéshez statisztikai adatlap
1.5.    Közlekedési szakhatósági megkereséshez szükséges tervdokumentáció
1.6.    Természetvédelmi szakhatósági megkereséshez szükséges tervdokumentáció antenna létesítéshez
1.7.    Engedélyezési tervdokumentáció tartalmi követelményei
1.8.    Engedélyezéshez és bejelentéshez kötött építési tevékenységek
1.9.    Felelős műszaki vezetői nyilatkozat építéshez
1.10.    Építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése (50 mFt alatt)
1.11.    Építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése (50 mFt felett).

2.          Bontás
2.1.    Építésügyi hatósági engedély kérelem
2.2.1.    Építésügyi hatósági bejelentés (doc)
2.2.2.    Építésügyi hatósági bejelentés (pdf, kitölthető)
2.2.3.    Építésügyi hatósági bejelentés (pdf. csak nyomtatható)
2.3.    Egyéb hatósági eljárás
2.4.    Bontási hulladék nyilvántartó lap
2.5.    Hulladék nyilvántartó laphoz EWC kód lista
2.6.    Felelős műszaki vezetői nyilatkozat bontáshoz

3.          Használatbavétel
3.1.    Építésügyi hatósági engedély kérelem
3.2.1    Építésügyi hatósági bejelentés (doc)
3.2.2.    Építésügyi hatósági bejelentés (pdf, de kitölthető)
3.2.3.    Építésügyi hatósági bejelentés (pdf. csak nyomtatható)
3.3.     Egyéb építésügyi hatósági eljárás
3.4.    Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez
3.5.    Felelős műszaki vezetői engedély nyilatkozat használatbavételhez
3.6.    Hulladék nyilvántartó lap
3.7.    Hulladék nyilvántartó laphoz EWC kód lista

4.    Fennmaradás
4.1.    Építésügyi hatósági engedély kérelem
4.2.    Felelős műszaki vezetői nyilatkozat fennmaradási engedély esetén
4.3.    Műszaki szakértői nyilatkozat fennmaradási engedély esetén
4.4.    Építési hulladék nyilvántartó lap
4.5.    Hulladék adatlaphoz EWC kód lista
 
5.    Lakás rendeltetésének megváltozása
5.1.    Lakás rendeltetésének megváltozásáról szóló statisztikai adatlap
5.2.    Hatósági bizonyítvány az építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó esetekben

6.    Egyéb nyomtatványok, szabályok
6.1.    Engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenységek
6.2.    Engedélyezési és bejelentési építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmi követelményei
6.3.    Kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei
6.4.    Építési napló vezetésének szabályai
6.5.    Felmérési napló vezetésének szabályai
6.6.    Építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
6.7.    Építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése
6.8.    Bontási hulladék nyilvántartó lap
6.9.    Építési hulladék nyilvántartó lap
6.10.    EWC kód. A alaplista
6.11.    Útmutató az alaplista használatához
6.12.    Meghatalmazás több eljárásra vonatkozóan
6.13.    Szabálytalan építkezés időpontjáról nyilatkozat
6.14.    Tervezői hozzájárulás szerzői joggal kapcsolatban
6.15.    Hozzájáruló nyilatkozat építési jogosultság igazolásához
6.16.    Ügyfél előzetes hozzájáruló nyilatkozata
6.17.    Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
6.18.    Költségmentesség iránti kérelem
6.19.    Kiskorú személy törvényes képviselőjének nyilatkozata
6.20.    Hatósági bizonyítvány az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó esetekben
6.21. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke
 
7.    Eljáró hatóság által tényállás tisztázásához alkalmazott nyomtatványai
7.1.1.   Előzetes szemle jkv/felj (pdf, kitölthető)
7.1.2.    Előzetes szemle jkv/felj (pdf csak nyomtatható)
7.2.1.    Használatbavételt megelőző szemle jkv/felj. (pdf kitölthető)
7.2.2.     Használatbavételt megelőző szemle jkv/felj (pdf csak nyomtatható)
7.3.1.    Ellenőrzésen felvett jkv. (pdf, kitölthető)
7.3.2.    Ellenőrzésen felvett jkv. (pdf, csak nyomtatható).
 
8. Telekalakítás
8.1. Telekalakítási kérelem
8.2. Telekalakítási tervdokumentáció tartalmi követelményei
 
9. Útügyi (közlekedési) feladatok

9.1. Útügyi hatósági feladatok
9.1..1. Járda, gyalogút építési engedélye
9. 1.2. Kötelezés útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
9.2. Útügyi igazgatási feladatok
9.2.1. Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
9.2.2. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszint alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)
9.2.3. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással járó közútkeresztezés esetén)
9.2.4. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó, térszint alatti közútkeresztezés esetén)
9.2.5. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszint feletti, közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)
9.2.6. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszint feletti közút keresztezés esetén)
9.2.7. Közútkezelői hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozása nélkül
9.2.8. Közútkezelői hozzájárulás a közút területének elfoglalásához a közút forgalmának korlátozásával járó vásár, sport-, kulturális rendezvény esetén
9.2.9. Munkakezdési hozzájárulás a közút területén építési tevékenység végzéséhez
9.2.10. Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút területe melletti nyomvonal jellegű építmény (közmű) elhelyezése esetén
9.2.11. Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén
9.2.12. Közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez
9.2.13. Közútkezelői hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez
9.2.14. Közútkezelői hozzájárulás telephelyre utaló, illetve reklámtábla elhelyezéséhez
9.2.15. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén kívüli területekről származó víz bevezetéséhez a közút vízelvezető létesítményébe
9.2.16. Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez
9.2.17. Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez
9.2.18. Közútkezelői hozzájárulás külterületen, a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához
9.2.19. Egységes útvonalengedély a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséhez
9.3. Útüzemeltetési feladatok
9.3.1. Keresztmetszeti forgalomszámláló lap
9.3.2. Csomóponti forgalomszámláló lap
9.3.3. Útellenőri eseménynapló
9.3.4. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérő) tevékenység megszüntetésére
9.3.5. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül (hozzájárulástól eltérően) elhelyezett reklámtábla eltávolítására
9.3.6. Útellenőri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére
9.3.7. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útcsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelői hozzájárulás beszerzésére
9.3.8. Útellenőri felszólítás közúti jelzőtábla pótlására, fenntartási munkáinak elvégzésére
9.3.9. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulástól eltérő egyéb tevékenység megszüntetésére
9.3.10. Hatósági intézkedéskérés közútkezelői felszólítás alapján
9.3.11. Közúti jelzőtábla-elhelyezési (bevonási) - jegyzőkönyv

9.4. Úthálózat-fejlesztés
9.4.1. Útépítési Együttműködési Megállapodás
 
9.5. Útügyi társulási megállapodás
9.5.1. Megállapodás útügyi igazgatási jellegű feladatok végzésére
9.5.2. Megállapodás útügyi igazgatási jellegű feladatok közös ellátására, útellenőri szolgálat közös működtetésére
9.5.3. Megállapodás útkezelői igazgatási, útellenőri és építtetői intézményi tárulásról
9.5.4. Megállapodás önálló jogi személyiségű, komplex közútkezelői társulás létrehozásáról
9.5.5. Jogi személyiséggel rendelkező útügyi társulás alapító okiratának iratmintája

 

10. Jogszabályok

10.1. Anyagi jogszabályok

10.1.1. Építési törvény
10.1.2. Az építési és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
10.1.3. Az országos településrendezési és építési követelményekről
10.1.4. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
10.1.5. A főépítészi tevékenységről
10.1.6. Az építőipari kivitelezési tevékenységről
10.1.7. Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
10.1.8. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
10.1.9. Az építésügyi beruházásokhoz szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
10.1.10. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
10.1.11. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
10.1.12. Az építésfelügyeleti tevékenységről
10.1.13. Az építésfelügyeleti bírságról
10.1.14. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
10.1.15. A telekalakításról
10.1.16. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
10.1.17. A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
10.1.18. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
10.1.19. A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
10.1.20. Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
10.1.21. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
10.1.22. A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
10.1.23. A kulturális örökség védelméről
10.1.24. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
10.1.25. Az illetékekről

10.2. Eljárási szabályok

10.2.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
10.2.2. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
10.2.3. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

10.3. Kapcsolódó jogszabályok

10.3.1. A területfejlesztésről és a területrendezésről
10.3.2. A tervező- és a szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
10.3.3. A helyi önkormányzatokról
10.3.4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
10.3.5. A településfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
10.3.6. Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
10.3.7. A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályai
10.3.8. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
10.3.9. Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
10.3.10. Az építésügyi, építésfelügyeleti hatóság döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről
10.3.11. Az épületek energia jellemzőinek tanúsításáról
10.3.12. A vízgazdálkodásról
10.3.13. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
10.3.14. A környezet védelmének általános szabályairól
10.3.15. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
10.3.16.A közúti közlekedésről
10.3.17. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
10.3.18. A közutak igazgatásáról
10.3.19. A helyi közutak kezelésének szalmai szabályairól
10.3.20. A közbeszerzésekről
10.3.21. Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról


 


Neosoft