Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Házasságkötés

Ügyfél információk

Az anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Házasságkötés

A házasságkötéskor az anyakönyvvezető adja át az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot.

A házasságkötési szándék bejelentése személyesen történik az anyakönyvvezetőnél, aki erről a nyilatkozatról jegyzőkönyvet készít. A házasságkötés időpontját a bejelentéstől számított 30 nap elteltével tetszőleges időpontban lehet kitűzni.

Kiskorú házasulandó számára a Gyámhatóságtól kell előzetes házasságkötési engedélyt kérni. E nélkül házasságot nem köthet.

Nélkülözhetetlen a menyasszony nyilatkozata a házasság megkötése arról, hogy a házasságkötést követően milyen nevet kíván viselni.

Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez a szükséges igazolások megszerzéséről az anyakönyvvezetők adnak tájékoztatást.

A házasságkötéshez két tanú jelenléte szükséges. Tanú csak nagykorú és cselekvőképes személy lehet.

Szükéges iratok jegyzéke:

- Nagykorú magyar állampolgár esetén:

 • érvényes személyi vagy személyazonosító igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • nőtlen, hajadon családi állapot esetén,
 • amennyiben nem helyi állandó lakos, a lakóhely szerinti népesség-nyilvántartótól kért családi állapot igazolás,
 • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet bemutatása
 • özvegy családi állapot esetén az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata

- 16. életévét betöltött, de még nem nagykorú személy esetén:

 • ugyanazon iratok mint a nagykorúaknál és még azon kívül a házasulandó lakóhely szerint illetékes gyámhivatal jogerős határozata


- Külföldi állampolgár házasságkötése esetén

 • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása
 • külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, amely tartalmazza a házasságot kötni kívánó személyi adatait, családi állapotát, állampolgárságát, és azt, hogy az ő személyes joga szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs

 • útlevél, vagy a külföldi állampolgár részére kiállított személyi igazolvány

Ügyintézők
 
Nagy Anita anyakönyvvezető 74/586-925
 
 
 
Határidők

A házasságkötés időpontját a bejelentéstől számított 30 nap elteltével tetszőleges időpontban lehet kitűzni.

Fizetendő díjak, illetékek
Díj-és illetékmentes


Neosoft