Eseménynaptár

«
2017 November
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Simontornya 2009 Konzorcium honlapja

Iparűzési adó

Helyi iparűzési adó
Az adó alanya:
Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző:
      a, a szja. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég;
      b, a szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele

          meghaladja a 600 ezer forintot;
      c, jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
      d, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
Az adó alapja:
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell az 1990. évi C. törvény 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Az adó mértéke:

a,)    az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,9 %-a;
b.)    az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft.”
Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.
Befizetési határidők:
Első félévi előleg:  március 16.
Előző évi adókülönbözet: május 31.
Második félévi előleg: szeptember 15.
Feltöltés: december 20.
A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11746098- 15414557- 03540000 számlaszámra.
Az eljárás jogi alapjai:
•    Az adózás rendjét szabályozó 2003. évi XCII. tv.
•    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
•    Simontornya Város Önkormányzatának 23/2008.(XII.1.) számú rendelete egységes szerkezetben

Letölthető dokumentumok

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Adóbevallás elektronikusan és költségmentesen


Simontornya Város Önkormányzata az elmúlt év végén elhatározta, hogy az igazgatás korszerűsítés keretében mind az ügyfelek jobb kiszolgálása, mind a hivatali adó feldolgozási munka automatizálása érdekében nyomtatványkitöltő digitális nyomtatványokat kívánt beszerezni. Ezek olyan kitöltési (ellenőrzési) logikával előre megszerkesztett nyomtatványok, amelyek egységes formátumukkal segítik elő a dokumentumok kitöltését és azok digitális úton történő beküldését.
Ez év elején elkészültek legfontosabb adó nyomtatványok elektronikus űrlapjai, amely az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) programmal tölthetők ki és ügyfélkapus regisztráció esetén akár elektronikusan is beküldhető az Önkormányzatunk adóhatósága részére.
 
Az adó bevallások elektronikus űrlapjának kifejlesztésekor arra törekedtünk, hogy a logikai összefüggések és elemi ellenőrzések mellett segítse a vállalkozásokat és könyvelő irodákat az adó kiszámításában is. Ennek megfelelően az állandó és ideiglenes iparűzési adó űrlapok - természetesen a szükséges elemi adatok berögzítését követően - kiszámítják a befizetendő adót is.

Kinek jó az, ha nem Word vagy PDF alapú űrlapot használunk, hanem az ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatványt?
Elsősorban az ügyfélnek és azok képviselőinek (akik jellemzően könyvelők), mivel nyugodtak lehetnek abban, hogy a benyújtásra kerülő adóbevallás, vagyis az ahhoz kapcsolódó irat nagy valószínűséggel hibátlan lesz formai, számszaki és törvényességi szempontból is. Az "intelligens" nyomtatvány ugyanis nem engedi, hogy az adatokat ne a megfelelő helyre, ne a megfelelő összefüggésben vagy esetleg nem oda illő tartalommal rögzítsük be. Szintén vizsgálja a logikai összefüggéseket és elvégzi - ahol szükséges - az elemi számításokat is. Pl. nem lehet egy időintervallum feltüntetésénél a nyitó dátum későbbi, mint a záró dátum.
Az idő pedig pénz, ahogy a közmondás is tartja. Így nem mindegy az adóhivatalnak sem, hogy a beérkezett adóbevallások feldolgozása néhány percbe kerül, vagy számtalan levelezéssel és telefonálással napok telnek el, nem beszélve a költségekről és egyéb hátrányokról.
 
Az elektronikus bevallás nyomtatványok értelemszerűen az ÁNYK programmal tölthető ki és beküldhetők elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, illetve kinyomtatva hagyományos postai úton is.
Igyekeztünk alaposan és körültekintően letesztelni az űrlapokat, amelyek értékelésünk szerint hibátlanul működnek. Kérjük az érintetteket, könyvelő irodákat, hogy amennyiben esetleg hibát tapasztalnak vagy valamilyen észrevételük van, úgy azt az elérhetőségeinken jelezzék felénk.

A fejlesztés keretében a következő elektronikus ÁNYK nyomtatványok készültek el:

Elektronikus adónyomtatványok

  ST14IPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Simontornya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

ST14IPA jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

ST14IPA_EGY jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Simontornya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak, de az egyszerűsített adómegállapítási mód szerint kívánnak adózni.

  ST14IPA_EGY jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

ST14IPA_ID jelű nyomtatvány, amely helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén.

  ST14IPA_ID jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

ST14IPA_EK jelű nyomtatvány, amely helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén.

  ST14IPA_EK jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.  Figyelem! Változás!

Az alábbi (2015-ös) nyomtatványok jogszabályváltozások miatt, 2016. 04. 30-ai dátummal frissültek !!!

ST15IPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2015. adóévben Simontornya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

ST15IPA jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

ST15IPA_EGY jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2015. adóévben Simontornya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak, de az egyszerűsített adómegállapítási mód szerint kívánnak adózni.

  ST15IPA_EGY jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

ST15IPA_ID jelű nyomtatvány, amely helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén.

  ST15IPA_ID jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

ST15IPA_EK jelű nyomtatvány, amely helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén.

  ST15IPA_EK jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.


NAV nyomtatványok

2017-es HIPA nyomtatvány

2016-os HIPA nyomtatvány

 

 

 


Neosoft