Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Iparűzési adó

Helyi iparűzési adó
Az adó alanya:
Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző:
      a, a szja. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég;
      b, a szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele

          meghaladja a 600 ezer forintot;
      c, jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
      d, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
Az adó alapja:
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell az 1990. évi C. törvény 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Az adó mértéke:

a,)    az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,9 %-a;
b.)    az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft.”
Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.
Befizetési határidők:
Első félévi előleg:  március 16.
Előző évi adókülönbözet: május 31.
Második félévi előleg: szeptember 15.
Feltöltés: december 20.
A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11746098- 15414557- 03540000 számlaszámra.
Az eljárás jogi alapjai:
•    Az adózás rendjét szabályozó 2003. évi XCII. tv.
•    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
•    Simontornya Város Önkormányzatának 23/2008.(XII.1.) számú rendelete egységes szerkezetben 

 

 


Neosoft