Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 kódszámú, „Simontornya vízrendezése - Sió torkolatiátemelő építése” című projekt

TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 kódszámú, „Simontornya vízrendezése - Sió torkolati átemelő építése” című projekt
Simontornya Város Önkormányzata 2019 év decemberében a TOP-2.1.3-15 kódszámú,
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra beadott a
település vízrendezésének fejlesztésére beadott pályázaton több, mint 74 millió Ft támogatás
nyert.
Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060
Projekt címe: Simontornya vízrendezése - Sió torkolati átemelő építése
Kedvezményezett neve: Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Elnyert támogatás: 74 103 110 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
 
Projekt célja és tartalma:
 
A Sió bal partján és a környező területek csapadékvizeit az ún. Kultúrházi Körárok gyűjti és vezeti be a Sióba. A vízgyűjtő-terület jelentős nagyságú, 16 ezer hektárt meghaladja. Az árok a Sió partján található volt strandtól indulva, a belterületen áthaladva, majd a település lakott részének határán fél kört leírva csatlakozik a Sióba. A szelvényben egy árvízi műtárgy, az ún. Alsó-zsilip található. Az árok teljes hossza 4,5 km. Az öblözet talajvízszintjét elsősorban az
aktuális csapadékviszonyok határozzák meg, de erősen a Sió vízállásának függvénye is. A csatorna magas vízállása esetén az árvízvédelmi műtárgyak zárásra kerülnek (260 cm a műtárgy küszöbszintje), így a Körárok által szállított víz gravitációs befolyásának lehetősége megszűnik. Amennyiben a vízgyűjtőn nagyobb mennyiségű csapadék hullik, akkor ez a Sió talajvízszint emelő hatásával összeadódva komoly belvízi problémák forrása lehet. 
 
A Sió gyakori magas vízállása esetén a bevezető csőzsilip el van zárva, ezáltal a gyűjtőárok a vízgyűjtőről összegyülekező vizeket nem képes a befogadóba juttatni. 
 
Ez a jelenség a város belterületén, a Szent László király utca, a Beszédes József utca, valamint a keleti iparterület környékén problémát okoz a csapadékvizek levonulásában. 
 
A településen az elmúlt közel másfél évtizedben több alkalommal kellett elrendelni III. fokú belvízvédelmi fokozatot. Minden esetben már lakóházak kerültek veszélybe. A védekezés egyetlen hatékony módja a torkolati zsilipnél telepített nagy (400 l/s) teljesítményű szivattyú folyamatos, napokon keresztül tartó üzemeltetése. Több alkalommal 15-20000 m3 víz  eltávolítása után tudtuk csak kezelni a belvíz okozta problémákat. A védekezéshez az önkormányzat a KÖVIZIG-től bérelt AGROFIL 500 típusú szivattyút használta. A felmerült (bérleti, szállítási, üzembe helyezési és üzemeltetési) költségek a vis-maior keret terhére kerültek elszámolásra. 2006., 2010., 2014., 2018 években elrendelt védekezések során közel 10 milliós védekezési költség merült fel. 
 
A terület problémáinak azonosítása 1999-es rendkívüli csapadékos évet követően megtörtént. Ezt követően a tervezés, vízjogi engedélyezés több lépcsőben is megvalósult. A Körárok kotrása, a mederszűkületek megszüntetése és egy torkolati átemelő létesítése került bele a tervekbe. Sajnos az eltelt két évtizedben (több beadott pályázat ellenére) a megoldás irányába nem sikerült elmozdulni.
 
A torkolati átemelő megépítésével a gyűjtőárkon érkező csapadékvizek bármikor a Sió medrébe emelhetők, ezáltal megszüntethető, illetve elfogadható időszakra korlátozhatók a káros elöntések a kül- és belterületen egyaránt.
 
Megvalósítási elképzelés, tervezett fejlesztés bemutatása:
 
Jelen projekt célja Simontornyán a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi és külterületi rendszerek fejlesztésének megvalósításával.
 
Tényleges tevékenység: Torkolati átemelő mű építése a Kultúrházi Körárok alsó szakasza és a Sió-csatorna (041 hrsz.) találkozási pontjánál.
 
A projekt megvalósítása során az eredeti elképzelést felülvizsgálva arra jutott a tervezők és az önkormányzat, hogy a leghatékonyabb eredményt úgy lehet elérni, ha az átemelőt a problémás területek közvetlen közelében épül meg. Részben a tározó térfogat növelésének érdekében, részben pedig rekreációs lehetőségként a tervezett átemelő akna közelében lévő nádas részt oldaltározónak kerül kialakításra. Annak érdekében, hogy a László utca ingatlanai az attól északra található legelő felől ne legyenek elöntve, az ott található árkot rekonstruálni kell, úgy, hogy a kitermelt anyagot az északi oldalon kell depózni, hogy a vizeket az ároktól vissza lehessen tartani, így az árok a lakóingatlanok vizeit vezeti el. A tervezett átemelő akna és a befogadó Sió közé nyomóvezeték került kiépítésre 541 m hosszan.
 
A meglévő befogadóhoz tervezett diesel üzemű szivattyú és szivattyúház helyette a város belterületének határához közelebb, az 1690/3 hrsz-ú ingatlanon és környezetében (a városhoz 2,5 km-el közelebb) került kiépítésre egy tározó és a villamos üzemű szivattyútelep, ami 541 méter hosszú nyomott, felszín alatti vezetéken juttatja majd az összegyűlt csapadékvizet a befogadóba (Sió csatorna). A nyomott vezeték több ingatlant is keresztez. A csapadékvíz bevezetése a Sió csatorna 72+485 km bal parti szelvénye helyett a 72+600 km bal parti szelvényénél került kialakításra.
 
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
 
Projekt tervezett zárása: 2023. 09. 15.

 

Neosoft