Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 
A Vidékfejlesztési Program keretében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján Simontornya Város Önkormányzata által beadott pályázat 131.674.719 Ft támogatásban részesült.
 
Pályázati konstrukció: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
Projekt azonosítója: 3313614676
Kedvezményezett neve: Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Elnyert támogatás: 131 674 719 Ft
Támogatás intenzitása: 95 %
 
A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.
 
A fejlesztendő útszakaszok bemutatása: A projekt keretében megvalósul Simontornya külterületi útjainak fejlesztése 3 helyszínen 1600 fm hosszan.
 
- Az önkormányzat tulajdonában álló 3466/9 és 3456 hrsz. földúton a kötött talaj miatt csapadékos időben nehézkes a közlekedés. A útszakasz meredek emelkedőben és bevágásban van, a csapadékvíz az út közepén folyik le és mélyen kivájja azt.
- A 3001 hrsz. út első szakasza szilárd burkolatot kapott 2019-ben, az út további szakasza jelenleg is földút. A kissé kötött talajú földúton csapadékos időben nehézkes a közlekedés.
- A 0333/5 hrsz. egy meglévő aszfalt burkolatú út. Az út jelenlegi szilárd burkolat szélessége 3,11-3,95 méteres, mindkét oldalon földpadkával. A burkolat mellett zömmel a jobb oldalon vízgyűjtő árok található. A csapadékvíz a magas padka miatt nem tud lefolyni. A burkolat a 80-as években készült szórt útalappal és itatásos hengereléssel. A jelentős autó és tehergépjármű forgalom következtében kikátyúsodik az út.
Mindhárom útszakasz mentén számos gazdasági célú ingatlan működik, elsősorban mezőgazdasági jelleggel.
 
A tervezett fejlesztés bemutatása:
 
A fentiekben már bemutatott helyszíneken zajlik majd a külterületi út fejlesztés.
 
1. helyszín 3466/9 és 3456 hrsz: A rendelkezésre álló terület nagyon keskeny, ezért a területhez igazodva szélesítést nem tudunk betervezni. A tervezett út tejes hossza 538 m. A lehulló csapadék elvezetése az út melletti meglévő vízmosásba történik. A burkolat kialakítását úgy tervezték meg, hogy egyben vízelvezető szerepet is betöltsön. A tervezett rácsos folyókáknál az egyoldalas esés teszi lehetővé a csapadékvíz elvezetését az út melletti vízmosásba.
2. helyszín 3001. hrsz. földút stabilizáció: Az út egy szakasza korábbi VP-s pályázat keretében már megújult, szilárd burkolattal látták el. Az út lőtérre vezető szakasza 545 m hosszan stabilizálást kap.
3. helyszín 0333/5 hrsz: A felújítandó szakaszról geodéziai felmérés és szemrevételezéssel burkolatállapot felvétel készült. A teherbírási hibák kijavítása pályaszerkezet cseréjével valósul meg. A teljes szakaszon burkolatszélesítést is tervezünk.
 
 
Projekt tervezett zárása: 2023.12.31.
 

Neosoft