Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó
 
Simontornya   Város   Jegyzője
7081 Simontornya, Szent I. k. u. 1.
Tel: 74/586-928,74/586-930
----------------------------------------
TÁJÉKOZTATÓ
Az idegenforgalmi adót érintő  kérdésekről
 
 Tisztelt Szálláshely-üzemeltető!
 


Felhívjuk figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 23/2008.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításra került.
Figyelem! a módosítás csak 2014. január 1-től lép hatályba, az erről szóló módosítást ide kattintva lehet elérni!
A módosított rendelet célja a nyilvántartás vezetési kötelezettség egységes szabályozása. A szabályozott nyilvántartás megteremti annak feltételét, hogy az adóbeszedésre kötelezettek a nyilvántartást megfelelő adattartalommal vezessék, az adóbevallásban érvényesített mentességeket megfelelő módon dokumentálják.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idegenforgalmi adóval kapcsolatban az érintett vállalkozások jogait és kötelezettségeit.

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, mivel nem az adóalany áll közvetlen
kapcsolatban az önkormányzati adóhatósággal, hanem az adózás adóközvetítő útján valósul meg. Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedéssel felruházottat terheli; a beszedésre kötelezett ( szállás adó ) tesz adóbevallást, és az  idegenforgalmi adót is a beszedéssel felruházott fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban Htv. ) 30.§(1) bekezdés a) pontja értelmében adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott önkormányzat illetékességi területén – az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. E törvény szövegéből következően nem terheli adókötelezettség azt a személyt akinek állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye Simontornyán van. Ezt az önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében található „ Bejelentőlap és nyilatkozat”  kitöltésével lehet igazolni.

Simontornya Város Önkormányzatának illetékességi területén a rendelet értelmében az adó mértéke megkezdett éjszakánként 400,- Ft/fő/éj.
                                                                  
Az adó beszedésére kötelezett ahhoz, hogy a módosított rendelet 5/A.§ (2) pontjában foglaltaknak megfelelhessen vezetnie kell a rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékleteit. Amennyiben a vendégkönyv vezetéséhez elektronikus nyilvántartást alkalmaz, legalább az 1. sz. melléklet adatállománya kell, hogy szerepeljen e  nyilvántartásukban.

Fenti rendelet (5) pontja rögzíti, hogy  mentességet  a 2. sz. melléklet kitöltésével vehetnek igénybe. E nyilatkozat igazolja az igénybevétel jogosságát. Mivel ezt az adóhatóság felé kell megtenni, ezért ezeket ( a mentességeket igazoló nyilatkozatokat ) minden hónap idegenforgalmi adó bevallásával együtt az adóbeszedésre kötelezett átadja az önkormányzat adócsoportjának.

A törvény adta mentességek a 2. sz. mellékletben találhatók.

Fontos, hogy  kor szerinti mentesség csak a 18 év alattiaknak jár. ( korábban a 70 év felettieket is megillette a mentesség, de ez megváltozott !!! )

A Htv. 31.§(1) c) pontja alapján járó mentességek   – ami a 2. sz. melléklet b. pontja alatt található – igazolás alapján vehetők  igénybe. Tehát ha egy Simontornyán tanuló diák igénybe kívánja ezt venni, iskolalátogatási igazolással megteheti. De ugyanígy igazolni kell a szolgálati kötelezettség simontornyai teljesítését, vagy a bírósági intézkedés miatti igénybevételt is.
Gondot okozhat a mentességek között említett „ Simontornyán székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzés miatt” rovat értelmezése. E jogcímen az a vállalkozó vagy alkalmazottja mentesíthető amely vállalkozás Simontornyán állandó székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik és csak abban az esetben ha munkavállalás céljából érkeznek ide. A Simontornyán történő  munkavállalás   tényét igazolni kell. ( pl. kiküldetési rendelvénnyel, munkaszerződéssel, megbízó levéllel stb. )
De nem vehet igénybe mentességet az a személy aki simontornyai vállalkozás vagy intézmény vendégeként érkezik ha egyéb, a 2. sz. melléleten szereplő mentességre nem jogosult.

Adómentes az olyan vállalkozó/vállalkozás alkalmazottja, amely ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytat, továbbá a vállalkozó/vállalkozás név szerint igazolja, hogy az ő megbízásából, munkavégzés céljából tartózkodik a településen. Ebben az esetben csak akkor biztosítható adómentesség a munkavállalónak, ha az ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó/vállalkozás Simontornya önkormányzati adóhatóságához ideiglenes iparűzési tevékenység alá bejelentkezett és ezt a szállásadó felé igazolta. Ezt az igazolást az önkormányzat adóhatóságától kérhetik. Ez alapján mind a bejelentkezett vállalkozót/vállalkozást mind a munkavállalóját megilleti az adómentesség.

Az adómentességre igényt tartó magánszemély adatszolgáltatásra nem köteles, de ha adatait és igazolását nem mutatja be ( önkéntes adatszolgáltatás ) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a mentességet nem veheti igénybe.
Az adómentességet a szállásadó csak a vendég által szabályszerűen kitöltött nyilatkozat alapján érvényesítheti.

A Htv. 34.§ (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is meg kell fizetni, ha azt elmulasztotta beszedni.

Fentiekben részletezett rendelet ismerete és helyes alkalmazása azért is fontos, hogy egy esetleges ellenőrzés során annak téves értelmezéséből hiányosságot  az adhatóság ne állapíthasson meg. Továbbá segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy az adóhatóság elvárásait megismerhessék ezzel az együttműködésünk hatékony és eredményes legyen.


Simontornya, 2013. 11. 29.

 

    Bárdos László
címzetes főjegyző
Letölthető dokumentumok

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén


 


Neosoft