Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme


 


Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

Projekt címe: A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Kedvezményezett neve: Tolna Megyei Önkormányzat

Elnyert támogatás: 340.260.748.-. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A projekt során kialakításra kerül Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig egy kiszállókkal és megállókkal teli vízi turisztikai útvonal, amely teljes hossza 85 km.
Kiszállók: A projektben összesen 12 kiszálló építése tervezett, amelyek részben épített elemeket, részben a vízből kivehető, moduláris úszóstégeket tartalmaznak. Minden kiszálló lehetőséget biztosít arra, hogy a Sió adott pontján az evezős túrázók partra szállhassanak és megpihenhessenek. A vízen a kiszállók egymástól mért távolsága átlagosan 7,5 km. A két egymástól legtávolabb eső szomszédos kiszálló az Árvízkapu és Sióagárd között van (20,5 km), amelyek között azonban ma is biztosított a kiszállási lehetőség Szekszárdon (jelen projekt 2. ütemében itt kerül kialakításra a vízi túraútvonal fogadóközpontja a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület projektvezetése mellett, azonban a sportegyesület mai telephelye is ellátja a kiszálló funkciót). A kiszállók tervezett helye a Sión felfelé haladva:
•    Árvízkapu (Töltés km: 2.527)
•    Árvízkapu (Töltés km: 2.840)
•    Sióagárd (Töltés km: 23.300)
•    Harc (Töltés km: 26.760)
•    Medina (Töltés km: 36.600)
•    Kölesd (Töltés km: 43.600)
•    Borjád (Töltés km: 47.400)
•    Uzd (Töltés km: 52.560) 48
•    Sárszentlőrinc (Töltés km: 54.400)
•    Pálfa (Töltés km: 66.100)
•    Simontornya (Töltés km: 73.350)
•    Ozora (Töltés km: 85.350)
Egy kiszálló tervezett költsége bruttó 4 669 553 Ft, amelyből bruttó 2 376 001 Ft az építmény költsége és bruttó 2 293 552 Ft az eszközként nyilvántartott moduláris úszóstég értéke. A kiszállók Tolna Megye Önkormányzatának költségvetésében szerepelnek.
Megállók: Azokon a településeken, ahol a kiszálló közvetlen közelében nincs erre alkalmas meglévő épület, ugyanakkor a település elhelyezkedése vagy turisztikai vonzereje ezt indokolja, a kiszálló mellett egy-egy megálló is kialakításra kerül. Ezek olyan épületek, amelyek a túrázók számára mosdót, étkezési és zuhanyzási lehetőséget (büfé) biztosítanak, valamint alkalmasak túrakenuk és kerékpárok tárolására, ezzel a túrázás kis „intermodális csomópontjaiként” jelennek meg. Minden ilyen épületben tervezett 2-2 túrakenu és 4-4 kerékpár tárolása, amelyek kibérelhetőek, és másik megálló épületekben leadhatóak.
Összesen 5 ilyen megálló építése tervezett az alábbi helyeken:
•    Harc (hrsz: 85)
•    Kölesd (hrsz: 1139/31)
•    Sárszentlőrinc (hrsz: 0163/2)
•    Pálfa (hrsz: 6)
•    Simontornya (hrsz: 759)
Egy megálló tervezett bruttó építési költsége 28 520 332 Ft, amelyhez eltérő mértékű terület előkészítési költség kapcsolódik a víz, szennyvíz, áram és útcsatlakozás szükséges kialakítása miatt. A megálló épületek áramellátásáról 4-4db 250kw teljesítményű napelem gondoskodik. Minden megálló építési költsége annak a települési önkormányzatnak a költségvetésében szerepel, amely területén tervezett a megvalósítása, kivéve a sárszentlőrinci megálló, amely Tolna Megye Önkormányzatának költségvetésében szerepel az építési telek tulajdonviszonyai miatt. A fenti 5 újonnan épülő megálló mellett Sióagárdon van egy meglévő vízi bázis, valamint Medinán van egy meglévő malom, amelyeket megnyitnak a túrázók számára, a megállókhoz hasonló funkciókkal. Az épített megállókban és a fenti két meglévő épületben tárolni tervezett eszközök (kenuk és kerékpárok, valamint kapcsolódó eszközeik) költsége telephelyenként bruttó 1 250 000 Ft, amely eszközök Tolna Megye Önkormányzatának költségvetésében szerepelnek.
Foglalkoztató-központ: A fenti megállókon túl a projekt része Medinán egy foglalkoztató központ kialakítása, amelyet a Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány valósít meg konzorciumi partnerként. A foglalkoztató központ az alábbi funkciókat fogja ellátni:
•    Interaktív népi játszóház, népi játszóudvar, népi kismesterségek- fafaragás-bemutató terem: Hagyományápolás, élő népművészet, nyitott kézműves népi játszóház minden korosztály számára.
•    Élményterápia- Interaktív Kutyás Játszó: Magyar kutyafajták bemutatása kutyás játszóházi programokkal összekötve. A programban a Csiga-Biga Alapítvány vizsgázott terápiás kutyái vesznek részt. A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását, javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását.
•    Interaktív kiállítás - Sió csatorna élővilágának bemutatása
•    Egészségmegőrző tevékenységek:
o    terápiás kert kialakítása /gyógynövények/
o    érzékelő-taposó ösvény létrehozása
o    kirándulás
o    élményjátszótér kialakítása
•    Természetismereti tevékenység
•    Népzenei, néptánc tevékenység
A foglalkoztató-központ tehát egy olyan attrakcióval bővíti a vízi túraútvonalat, amely célja a természet értékének megismertetése már kisgyermekkorban. Célcsoportját tehát elsősorban a gyermekek jelentik. A központ egyedi, innovatív az alapítvány tapasztalataira építő eleme a kutyás terápia. A foglalkoztató-központ tervezett építési költsége bruttó 36 805 450 Ft, amelyhez kapcsolódik a központ szükséges eszközökkel való felszerelése (székek, asztalok, egyéb bútorok, berendezések), amely költsége bruttó 2 154 997 Ft. Minden a foglalkoztató központtal kapcsolatos költség a Csiga-Biga Alapítvány költségvetésében szerepel.
A teljes vízi turisztikai útvonal összességében egy teljes többnapos túrázási lehetőséget is biztosítani képes tematikus útvonal, amelyen a vízitúrázók megfelelő időközönkénti kiszállási lehetőségekkel, megállókkal találkozhatnak, s mely megteremti az intermodalitás lehetőségét és összefűzi a Sió-csatorna Ozora és Duna torkolat közötti szakaszán található attrakciókat. A projekt azzal, hogy a természeti környezetben lehető legkisebb kárt okozó úszóstégeket, valamint tájba illő megállókat tartalmaz, a térség természeti értékekre építkező arculatához nagymértékben illeszkedik. A fejlesztés innovatív eleme a Medinán épülő foglalkoztató központban zajló kutyás terápia, valamint a minden megállón kiépítendő turisztikai tájékoztató- és kártya rendszer, amely alkalmas arra, hogy egyrészről a kártyarendszerrel lehetőséget biztosítson a megálló épületekbe való bejutásra és azok használatára (zuhanyzó, WC), valamint tájékoztassa a túrázót arról, hogy a megálló közelében a szárazföldön milyen látnivalók érhetőek el, adott esetben a megállókon rendelkezésre álló kerékpárokkal. (A turisztikai kártya és információs rendszer tervezett költsége bruttó 6 800 000 Ft és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület költségvetésében szerepel). A turisták tartózkodási idejét egyértelműen emeli a túraútvonal azzal, hogy a kisebb, önmagukban alacsony turisztikai vonzerővel rendelkező településeket köti össze és egy attrakció-láncot hoz létre a vízi turisták számára, amely az egyenkénti jellemzően félnapos programkínálattal rendelkező látnivalókat egy 4-5 napos élménydús programsorozattá kovácsolja. A fedett megállók a Sión vízi túrázók számára gyakori pihenési és felmelegedési lehetőséget biztosítanak a jövőben, ezzel a nyári főszezon kibővül és kiterjed koratavasztól egészen késő őszig. Amikor a Sió nincs befagyva, a vízi túraútvonal használható. Ezzel biztosítható a felhívásban elvárt 270 napos nyitva tartás. A medinai interaktív foglalkoztató központ pedig egész évben alkalmas a látogatók fogadására. Annak érdekében, hogy a sokszereplős fejlesztés ne váljék a „fejetlen” üzemeltetés áldozatává, a vízi túraútvonal működtetését a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület fogja ellátni. Az egyesület végzi a vízi útvonal marketingtevékenységét (jelen pályázati forrásból a projektidőszak alatt, később pedig a vízitúráztatásból származó saját forrásból) és vásárolja meg azokat az eszközöket, amelyek a kártyarendszer üzemeltetéséhez és monitoringához szükségesek. A marketingtevékenység költsége a projekt időszakban bruttó 22 860 000 Ft, míg a szükséges informatikai eszközök költsége bruttó 1 320 000 Ft. Az Egyesület a megvalósítási időszakot követően a látogatók számára értékesíti a megállók használatára alkalmas kártyákat, a megállókon a használók saját mobil eszközein tájékoztatást nyújt a környék látnivalóiról, és nyomon követi a túrázók magatartását a későbbi termékfejlesztés és kommunikációs tevékenység megalapozása érdekében. A komplex látogatómenedzsment ilyen formában válik biztosítottá. A beruházás során a megálló-épületek teljes körű, komplex akadálymentesítése valósul meg. (a kikötőhelyek fizikai akadálymentesítése nem lehetséges, az árvízvédelmi töltés geometriája árvízvédelmi okokból nem módosítható). Az azbesztmentesítés a beruházás egyik elemében sem releváns. A projektben a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Tolna Megye Önkormányzatának költségvetésében szerepel, a 150 és 500 millió Ft közötti projektekhez tartozó csomaggal, amely tervezett költsége nettó 430 ezer Ft (bruttó 546 100 Ft). A projektmenedzsment feladatokat belső munkaerővel Tolna Megye Önkormányzati Hivatala látja el saját munkaerejével összesen bruttó 8 255 001 Ft költséggel. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek mind a megvalósítás, mind a fenntartás során, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrizésre kerülnek, a fennálló vagy a beruházás során esetlegesen keletkező környezeti károk és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség legkésőbb a projekt megvalósításának végéig felszámolásra kerülnek. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A felhívásban foglaltak szerint 150 millió Ft-ot meghaladó támogatással megvalósuló turisztikai attrakciók kialakítása - során kötelező elvárás vendéglátás (pl.: büfé, kávézó, étterem) tevékenység folytatása, továbbá ajándékbolt működtetése, illetve legalább ajándéktárgy árusítás biztosítása. Ilyen vendéglátó és ajándékárusító funkciót ellátni képes helyiség minden megállóban megtalálható lesz, azonban a harci megállóhelyen az elvárás teljesítése kétséget kizáróan biztosított, miután egy helyi vendéglátással foglalkozó vállalkozóval együttműködési megállapodás köttetett a tárgyban (Diófa Csárda).


Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Projekt tervezett zárása: 2019. 05. 31.


Neosoft