Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Alanya
 
Simontornya város közigazgatási területén mindazon  természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, mint környezethasználók, akik (amelyek) az engedélyhez kötött környezethasználatuk során a talaj terhelésével járó anyagot bocsátanak ki (a továbbiakban: kibocsátó) talajterhelési díjat fizetnek.
 
 
A kötelezettség  nem terjed ki a területileg illetékes vízügyi hatóság által kibocsátott vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelésekre.
 
A kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő anyagok után talajterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és közműpótló berendezésben (szennyvíztározó aknában) történő szennyvízelhelyezést alkalmaz.
 
Mértéke

A fizetendő díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak alapján kell megállapítani és megfizetni, ennek mértéke 1200 Ft/m3.
A kibocsátók díjelőleget kötelesek fizetni. A díjelőleget negyedévente, a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni.
A díjelőleg alapja az előző évi arányos fogyasztás mértéke.

 A talajterhelési díj mértéke: TTD= E*A*T

A talajterhelési díj egységdíjának (E) mértéke: 1200.-Ft/m3A területérzékenységi szorzó (T): 1,5 (Érzékeny területen) A díjfizetési alap (A): m3  A veszélyeztetési szorzó (V): 1,0

Bevallási kötelezettség:

A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.

Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az adatokat telephelyként tünteti fel, és ennek megfelelően tartja nyilván a díjfizetés alapjául szolgáló adatokat is.

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a 11746098-15414557-03920000 számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

a,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
b, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény
c,  Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII.4.) rendelete
d, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet


 
Letölthető dokumentumok
Talajterhelési díjjal kapcsolatos 12/2015.(XII.4.) számú önk. rendelet
Mellékletek: 

Neosoft