Eseménynaptár

«
2019 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 
Simontornya Város Önkormányzata 2016. év májusában beadott TOP pályázatok közül az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére 94 998 848,- Ft támogatás nyert.

Pályázati konstrukció:  TOP-4.1.1- 15. egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1- 15-TL1- 2016-00015
Projekt címe: A Templom utcai orvosi rendelő épületének felújítása Simontornyán
Kedvezményezett neve: Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Elnyert támogatás: 94 998 848 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
Projekt célja és tartalma:
Simontornya városa mikortérségi központ szerepkört tölt be Észak-Tolna megyében a Tamási járáson belül. Ennek érdekében igyekszik fejleszteni a szolgáltatási struktúráját, hogy saját és környező települések lakosságát megfelelő színvonalon ellássa, a mikrotérségi központ szerepkört erősítse. A szolgáltatások fejlesztésének egyik alapeleme az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. A jelenlegi helyzet szerint Simontornyán három háziorvosi körzet van, amiből kettő egy épületben rendel, a Templom u. 4. szám alatti műemlék épületben. Szintén itt rendel a helyi pácienseken kívül a Tolnanémedit és Kisszékelyt ellátó fogorvos is. Az épület tetején lakások találhatóak. Az épület állaga igen rossz, nem megoldott az akadálymentesítés és az energiahatékonyság, felújításra szorul. A projekt célja Simontornya város egészségügyi helyzetének, társadalmi versenyképességének javítása, optimalizálása. Az életminőség, egészségi állapot,
ezáltal az életkilátások javítása, egyéni, családi, közösségi szinten. Cél a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkciónak fokozása az alapellátás szereplőinek együttműködésével.
A fejlesztés hatására a felújított, korszerűbb rendelők jobb ellátási körülményeket biztosíthatnak a település lakosai számára. Biztosabb és sokrétűbb ellátásban részesülhetnének a simontornyai polgárok, valamint a fogorvosi ellátás kapcsán a kisszékelyi és a tolnanémedi lakosok.
A projekt közvetlen célcsoportja a Simontornya város lakossága. A közvetlen célcsoport tagjai még Tolnanémedi és Kisszékely lakosai is. A közvetett célcsoport: a rendelőkben dolgozó orvosok, valamint az adminisztratív és egyéb munkakörben dolgozók.
A fejlesztéssel érintett épület (Templom u. 4.) jelenleg három egészségügyi szolgáltatónak biztosít helyet. Az 1. számú körzetben az LD-MED Bt. nyújtja a szolgáltatást (ellátásra kötelezett orvos: Dr. Dr. Dobrovitzky Imelda), a 2. számú
körzetben a Mantrafa Kft. látja el a szolgáltatást (ellátásra kötelezett orvos: Dr. Ollmann Anasztázia). A 2. számú körzet sokáig jelenleg helyettesítéssel van ellátva, de jelenleg betöltöttnek számít. A fogorvosi körzetben a fogorvos (Dr. Muneer Ahmad Al-Attar) közalkalmazottként dolgozik, Simontornya Város Önkormányzatának alkalmazásában. Simontornya, Kisszékely és Tolnanémedi közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot, melynek székhelye a városban van.
A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek bemutatása:
- Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésére kerülne sor a projekt keretében.
Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező két darab háziorvosi,
és fogorvosi rendelőnek helyt adó épület felújítása (beleértve az épületgépészetet).
Mindhárom praxis jelenleg is működő és ellátott.
- Megújuló energiaforrások használata (fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
- Udvarfelújítás
- Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására
- Akadálymentesítés
- Szórt azbeszt mentesítése
- Energiahatékonysági intézkedések;
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
Projekt tervezett zárása: 2019. 07.31.
 
A projekttel kapcsolatos szerződések ide kattintva tekinthetők meg.

Neosoft