Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

 
Simontornya Város Önkormányzata 2016. év májusában beadott TOP pályázatok közül az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére 94 998 848,- Ft támogatás nyert.

Pályázati konstrukció:  TOP-4.1.1- 15. egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1- 15-TL1- 2016-00015
Projekt címe: A Templom utcai orvosi rendelő épületének felújítása Simontornyán
Kedvezményezett neve: Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Elnyert támogatás: 94 998 848 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
Projekt célja és tartalma:
Simontornya városa mikortérségi központ szerepkört tölt be Észak-Tolna megyében a Tamási járáson belül. Ennek érdekében igyekszik fejleszteni a szolgáltatási struktúráját, hogy saját és környező települések lakosságát megfelelő színvonalon ellássa, a mikrotérségi központ szerepkört erősítse. A szolgáltatások fejlesztésének egyik alapeleme az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. A jelenlegi helyzet szerint Simontornyán három háziorvosi körzet van, amiből kettő egy épületben rendel, a Templom u. 4. szám alatti műemlék épületben. Szintén itt rendel a helyi pácienseken kívül a Tolnanémedit és Kisszékelyt ellátó fogorvos is. Az épület tetején lakások találhatóak. Az épület állaga igen rossz, nem megoldott az akadálymentesítés és az energiahatékonyság, felújításra szorul. A projekt célja Simontornya város egészségügyi helyzetének, társadalmi versenyképességének javítása, optimalizálása. Az életminőség, egészségi állapot,
ezáltal az életkilátások javítása, egyéni, családi, közösségi szinten. Cél a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkciónak fokozása az alapellátás szereplőinek együttműködésével.
A fejlesztés hatására a felújított, korszerűbb rendelők jobb ellátási körülményeket biztosíthatnak a település lakosai számára. Biztosabb és sokrétűbb ellátásban részesülhetnének a simontornyai polgárok, valamint a fogorvosi ellátás kapcsán a kisszékelyi és a tolnanémedi lakosok.
A projekt közvetlen célcsoportja a Simontornya város lakossága. A közvetlen célcsoport tagjai még Tolnanémedi és Kisszékely lakosai is. A közvetett célcsoport: a rendelőkben dolgozó orvosok, valamint az adminisztratív és egyéb munkakörben dolgozók.
A fejlesztéssel érintett épület (Templom u. 4.) jelenleg három egészségügyi szolgáltatónak biztosít helyet. Az 1. számú körzetben az LD-MED Bt. nyújtja a szolgáltatást (ellátásra kötelezett orvos: Dr. Dr. Dobrovitzky Imelda), a 2. számú
körzetben a Mantrafa Kft. látja el a szolgáltatást (ellátásra kötelezett orvos: Dr. Ollmann Anasztázia). A 2. számú körzet sokáig jelenleg helyettesítéssel van ellátva, de jelenleg betöltöttnek számít. A fogorvosi körzetben a fogorvos (Dr. Muneer Ahmad Al-Attar) közalkalmazottként dolgozik, Simontornya Város Önkormányzatának alkalmazásában. Simontornya, Kisszékely és Tolnanémedi közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot, melynek székhelye a városban van.
A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek bemutatása:
- Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésére kerülne sor a projekt keretében.
Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező két darab háziorvosi,
és fogorvosi rendelőnek helyt adó épület felújítása (beleértve az épületgépészetet).
Mindhárom praxis jelenleg is működő és ellátott.
- Megújuló energiaforrások használata (fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
- Udvarfelújítás
- Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására
- Akadálymentesítés
- Szórt azbeszt mentesítése
- Energiahatékonysági intézkedések;
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
Projekt tervezett zárása: 2019. 07.31.
 
 

Neosoft