Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Szerződések nyilvántartása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00005 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja Simontornyán” elnevezésű projekt


Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1- 15-TL1- 2016-00015 című pályázat szerződései
 

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon található és a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeknek, fáknak a 2/2013.(I.22.) NGM rendeletnek megfelelő eltávolításáról, gallyazásáról szóló megállapodás
 

 Megállapodás Simontornya Város Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Ozora Község Önkormányzata, Kisszékely Község Önkormányzata, Nagyszékely Község Önkormányzata, Tolnanémedi Község Önkormányzata illetve Sió Menti Víz-és Csatornamű Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság valamint a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között.

Megállapodás a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság illetve Simontornya Város Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Ozora Község Önkormányzata, Kisszékely Község Önkormányzata, Nagyszékely Község Önkormányzata, Tolnanémedi Község Önkormányzata és Sió Menti Víz-és Csatornamű Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság valamint TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. között.


Simon-tornya 1270-73 Simontornya várkörnyék rehabilitációja DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 számú project szerződései


KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú "Simontornya Város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztitása" projekthez tartozó szerződések

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0029 azonosító számú „A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése” projekthez tartozó szerződések

Fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítése
 


 
TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00005 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja Simontornyán” elnevezésű projekt
2019
a PénzügyminisZérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok lrányító Hatóság (1051
Budapest, Józseí nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró
Magyar Államkincstár Tolna Megyei lgazgatóúga
Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz lmre u.7
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.
2020
TAM-BAU Kft. - részajánlati kör 1. rész
 
 
TAM-BAU Kft. - részajánlati kör 2. rész

2020

 

   
       

2019
 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
  PK-É.H.K Építészeti Kft.  építőipari kivitelezés módosítása II.  vállalkozási szerződés mod2
 
 
2018
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
PK-É.H.K Építészeti Kft. építőipari kivitelezés módosítása I. vállalkozási szerződés mod1
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
PK-É.H.K Építészeti Kft. építőipari kivitelezés vállalkozási szerződés
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
PLAN-ÉTA Kft. műszaki ellenőrzés megbízási szerződés
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Bujdodó és Bakó
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
közbeszerzés megbízási szerződés
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Váczi Péter helyiség bérlete bérleti szerződés
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Magyar Államkincstár támogatási szerződés támogatási szerződés
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
GAMATERV KFT. szakértői feladatok ellátása megbízási szerződés
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Hozam 2001 Vidékfejlesztő és
Gazdasági Szolgáltató KFT.
pályázat elkészítése megbízási szerződés
 
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Építési engedélyezési eljárás (kiemelt) – Simontornya
7081 Simontornya, Templom utca 4., hrsz.: 1455
orvosi rendelő épület átalakítás, bővítés építési engedély
építési engedély (határozat) építési engedély
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Építési engedélyezési eljárás (kiemelt) – Simontornya
7081 Simontornya, Templom utca 4., hrsz.: 1455
orvosi rendelő épület átalakítás, bővítés építési engedély
értesítés jogerőssé vált iratról
építési engedély építési engedély
értesítés jogerőssé vált iratról
 
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-TL1
Witzl Építész Bt.  tervezési szerződés 
       
László k. utca aszfaltozása Nagy Útépítő Kft. kivitelezés vállalkozási szerződés
Malom utcai járda térkövezése Simontornyai Városüzemeltetési Kft. kivitelezés vállalkozási szerződés
Bölcsőde kialakítása Simontornyai Városüzemeltetési Kft. kivitelezés vállalkozási szerződés
Kormányablak kialakítása Hegedűs és Schmidt Kft. tervezés tervezés szerződés
Kormányablak kialakítása Witzl Építész Stúdió Kft. tervezés tervezés szerződés
       


 
 
2017
Simontornya, 3001, 3021, 3067
és 3088 hrsz.-ú földutak biurkolattal való kiépítése
BOKÚT-Tervező és Vállalkozó Bt. tervezés tervezés szerződés


 
2016
Kamera felszerelése Diel Kft. kamera telepítése szerződés
Mátyás k. utcai parkoló építése Simontornyai Városüzemeltetési Kft. kivitelezés vállalkozási szerződés
 

Helyi és térségű jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című komponenshez kapcsolódó Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvíz elvezetési projektje
Kódszám: DDOP-5.1.5/B-11.
Kaveczki Terv Kft. A projekt tervezési feladatainak ellátása megbízási szerződés
A projekt pályázati anyagának összeállítása megbízási szerződés
Simontornya, Szent István király u. 1. szám alatti Hivatali épületének fűtésrendszeri átalakítása Farkas és Társa Bt. tönkrement radiátorszelepek lebontása, új termosztatikus radiátorszelepek illetve a hozzátartozó termofejek felszerelése, bekötése vállalkozási szerződés
Simontornya Város Önkormányzatának belvárosi intézményeinek gazdaságos és környezetbarát ellátása Brunnen Hőtechnika Kft. a műszaki-energetikai és környezetvédelmi alátámasztását szolgáló vizsgálatok kutatások elvégzése, valamint a testületi döntést segítő a tervezési és pályázati feladatokat előkészítő, megvalósíthatósági tanulmány összeállításában való közreműködésről
 
III. számú Orvosi rendelő akadálymentesítése  ASSA Építőipari Kft. akadálymentesítés vállalkozási szerződés
Simontornya Város közigazgatási területén képződött hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására  Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató ZRt hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására vonatkozó szerz. közszolgáltatási szerződés
Simontornya Város Önkormányzat intézményeiben keletkező veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szerződés
Pécsi Környezetvédelmi Kft. veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szerződés
vállalkozási szerződés
 
 
 
Fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítése Eurocentrimpex Kft 2011. április 13. Egyszerűsített vállakozási szerződés személyemelő gép létesítésének munkáiról vállakozási szerződés
Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2011. február 7. Vállalkozói szerződés fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítéséről 1. Vállalkozói szerződés
2011. április 11. Vállalkozói szerződés fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítéséről 2. Vállalkozói szerződés
Marton Szakértő Kft. 2011. november 11. Emelőgépek vizsgálata megbízási szerződés
 

Neosoft