Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

'Őszikék' Gondozási központ

 
 
 
 
 
 
 
 
Ágazati azonosító : SO202284

 
Idős napjait töltse kényelemben, biztonságban, családiasan az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ által működtetett, Idősek Otthonában!
Cím: 7081 Simontornya, Vár tér 3-4.
Telefon: 74/486-222 email: oszikek@gmail.hu
Vezető: Gyén Nóra email: simontornyaioszikek@gmail.com

Ai intézményben a területileg illetékes ellátottjogi képviselője:
KÁVÁSI BRIGITTA
tel.: 06/20/4899579
hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:30
péntek: 8:00 - 14:00
email: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu
Fogadóóra helye, ideje: telefonos egyeztetést követően
Levelezési címe: 7601 Pécs, Pf. 319.
A jogvédelmio képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa,
a szociális intézménytől független személy.
 
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSz zöld száma hívható: 06/80/620055

 
Letölthető dokumentumok: a bent lakásos intézményhez a kérelmet ide kattintva lehet letölteni.

Célkitűzéseink:
Az Otthonban élő idősek személyiség szerkezetének fenntartása, belső harmóniájának megőrzése, ez által segítve elő a környezetükbe való beilleszkedést, békés szeretetteljes, konfliktusmentes intézményi lét megélését.
Továbbá kötelességünk segíteni az egyént az életkorral járó lehetőségek megtalálásában, kihasználásában és a bizonyos életterületek beszűkülésének elfogadásában, miközben megtartjuk az érdeklődését.
Olyan személyre szabott bánásmódot biztosítunk mindenki számára, amely elősegíti az élet utolsó szakaszának méltó befejezését.
Szeretnénk, ha korábbi életeseményekre való visszatekintés nem csupán nosztalgia lenne, emlékezés a „régi, szép időkre” hanem az erőgyűjtés a lakóink számára.
 
„Kellőképpen elfogadni az öregedés, bölcsesség mesterműve és az egyik legnehezebb része az élet művészetének.”
(Henri-Freedrich Amiel)
Szolgáltatásaink:
Az intézmény teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében biztosítja:
• a napi huszonnégy órás szolgálatot,
• a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást,
• a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosítunk,
• orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőségeket (pl. diétás étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja,
• állandó orvosi felügyeletet,
• egészségügyi ellátást, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást
- pszichiátriai egészségügyi szakma és szakmához tartozó szolgáltatásokat
- szakápolás egészségügyi szakma és a szakmához tartozó szolgáltatásokat
• személyre szabott bánásmódot,
• szabadidő kulturált, hasznos eltöltését, öregedés folyamatának végig kisérését
 
Szükség szerint van lehetőség:
• Fodrászatra
• Pedikűrre
• Egyéni igények kielégítése céljából hetente egy alkalommal, bevásárlásra
• Aktivitást elősegítő fizikai tevékenységekre
• Egyéni és csoportos foglalkoztatásra
• Szellemi foglalkoztatásra
• Szórakoztató –szabadidős tevékenységekre
• Hitélet gyakorlásának lehetőségére
• Demens foglalkozásokra
 
Képek a hétköznapjainkról:
 
 
 
 
 
 
Térítési díj: 3765 Ft/nap
Kizárólag Simontornya Város területén bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas emberek jelentkezését várjuk!
 
Az intézmény megnevezése: Simontornya és térsége
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központja
 
 
Rövidített neve: "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ
 
Székhelye: 7081 Simontornya, Vár tér 3-4.
 
Az alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatásaink: Házi segítségnyújtás, Szociális étkezés, Támogató szolgálat, Idősek klubja és a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat felújítás miatt elköltözött a Gyár utca 13. szám alatti épületbe.
Jelenleg vezetékes telefonvonal nem él, ezért kérjük a kolléganőket mobiltelefonon keresni.
Ságvári Zsuzsanna: 0620/568-5373, email cím: stornya.tamszolg@gmail.com
Soósné Szücs Krisztina: 06-20/568-1797, email cím: oszikek.csaladsegito@gmail.hu
Az intézmény, az ellátási területén, különböző szociális szolgáltatások megszervezésével a szociálisan rászoruló egyének, családok, csoportok, korlátozott önellátó képességükből adódó hiányaira, humán szolgáltatási, gondozási-ápolási, szociális és mentálhigiénés szükségleteikben, saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásával, nyújt segítséget.
A szolgáltatás megszervezésével segítséget nyújtunk időseknek, betegeknek, fogyatékosoknak, szenvedélybetegeknek, gyermekeknek, családoknak, szükség esetén hajléktalanoknak.
Azzal, hogy több településen látja el a feladatot az intézmény, hozzásegítjük az ott élő lakosságot olyan szociális szolgáltatásokhoz, melyeket eddig nem vehettek igénybe, hiszen magasabb lakosságszámnál kötelező azt fenntartani a települési önkormányzatnak.
Az intézmény együttműködik:
• az ellátási területén működő önkormányzatokkal,
• szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi,
• egészségügyi, oktatási és munkaügyi kirendeltségekkel,
• pártfogó felügyelő és jogi segítségnyújtó szolgálattal,
• fogyatékos személy ellátása esetén, a gyógypedagógiai nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személy segítő, érdekvédelmi szervezeteivel,
• pszichiátriai beteg esetén a háziorvossal és a kezelőorvossal.
Az együttműködés, a jelzőrendszeres ülések megtartásakor, illetve akkor jön létre, amikor munkánk során olyan esettel találkozunk ahol valamilyen információra, illetve segítségre van szükség.
AZ INTÉZMÉNY ELLÁTÁSI TERÜLETE
• Simontornya Város (intézményi központ),
• Belecska Község
• Tolnanémedi Község
• Kisszékely Község
• Nagyszékely Község
 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
Alapellátások:
a) Étkeztetés, (kizárólag Simontornya Város közigazgatási területén)
b) Házi segítségnyújtás,
c) Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
d) Idős korúak nappali ellátása,
e) Támogató szolgálat
 
Szakosított ellátás:
f) Idősek Otthona (kizárólag Simontornya Város közigazgatási területén).
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Ellátási terület: Simontornya város, Kisszékely Község, Nagyszékely Község, Tolnanémedi Község és Belecska Község közigazgatási területe.
Az idősek klubja hétfőn reggel 8-tól délután 16 óráig,
Keddtől – csütörtökig ½ 8-tól 16-ig,
Pénteken: ½ 8 -tól 14-ig, tart nyitva.
Személygépkocsival naponta 8-10 fő kerül beszállításra a klubba. A gépkocsi használat lehetővé teszi azoknak az idős embereknek a klubba szállítását, akik nem tudnak egyedül közlekedni, viszont nagyon szívesen vesznek részt a klub életében.
A nappali ellátás házirend alapján működik.
Igényelhető szolgáltatás
• igény szerint ebéd biztosítása
 
Idősek Klubjában folyó munka
• Tanácsadás
• Készségfejlesztés
• Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
• Közösségi fejlesztés
• Felügyelet
• Lelki biztonság
• Fizikai biztonság
• Gondozás
Térítési díj:
2021. szállítási díj: 50 Ft/nap
 
Képek a hétköznapjainkról:
  
 
 
 
 
 
 
 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ellátási terület: Simontornya város, Kisszékely Község, Nagyszékely Község, Tolnanémedi Község és Belecska Község közigazgatási területe.
Ellátotti kör: Ezt az ellátási formát azok vehetik igénybe, akiknek egészségi állapotuk megromlása miatt önmaguk ellátására saját lakókörnyezetükben egyedül nem képesek.
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
• Szociális segítés
• Személyi gondozás
Házi segítségnyújtás szolgáltatással társult települések és gondozónői létszám:
Simontornya: 2,5 fő
Kisszékely: 1 fő
Nagyszékely: 1 fő
Tolnanémedi: 2 fő
Belecska: 1 fő
 
2021. évben a térítési díj alakulása
Simontornya településen 2021. 04. 01-től
• Személyi gondozás: 255 Ft/óra
• Szociális segítés: 200 Ft/óra
 
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Dolgozói létszám:
• Támogató szolgálatvezető 1 fő
• Gépkocsivezető 1 fő
• Gondozó 2 fő
Simontornya és Térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás Támogató Szolgálat – alapszolgáltatást nyújtó intézmény- az Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményeként 2009. szeptember 1óta működik.
A támogató szolgáltatás célcsoportja
Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy autista személy, aki a Támogató Szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodik. Továbbá az idős, mozgásában korlátozott személyek. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szolgáltatás igénybevételéhez a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet:
•Az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy másokirattal,
•Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
A támogató szolgáltatás célja
A fogyatékos személyek
•Lakókörnyezetben történő ellátása,
•Elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése
•Életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
 
Továbbá célunk az eddigi jó kapcsolatok ápolása és bővítése mind az ellátottak és szolgáltatók tekintetében. Együttes erővel, összefogva, hatékonyabban tudjuk végezni munkánkat.
A működési terület behatárolása
A támogató szolgáltatás Társulási megállapodás szerinti ellátási területe a Simontornyai Mikrotérségi társulás közigazgatási területe, mely a következő településeket foglalja magába:
Simontornya, Belecska, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi közigazgatási területe.
A Támogató Szolgálat feladatai, szolgáltatás elemei
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) alapján a támogató szolgáltatás:
• tanácsadás,
• esetkezelés,
• gondozás,
• háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás,
• szállítás, felügyelet,
• készségfejlesztés,
• gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Dolgozói létszám: 1,5 fő közcélú foglalkoztatásban részesülő dolgozó
Az étkeztetés keretében azokról a szociálisan rászoruló személyekről gondoskodunk, akik a napi egyszeri meleg étel biztosítására önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek illetve abban kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága megakadályozza.
Ellátási terület: Simontornya Város Közigazgatási területe.
Szociális étkeztetés módjai
1. Helyben fogyasztás
A szociális étkezés helyben fogyasztása az idősek klubjának éttermében lehetséges. A helyben fogyasztást igénybe vehetik az idősek klubja tagjai és azok a szociális étkeztetést igénylők, akik ott szeretnék az ebédjüket elfogyasztani.
2. Lakásra szállítás
Amennyiben az igénybe vevő úgy kívánja, akkor a lakására szállítjuk az ebédet, a saját éthordójában.
3. Saját elszállítással.
 
Amennyiben valamilyen oknál fogva, a szolgáltatás szünetelését kérik, azt 3 munkanappal előbb írásban, be kell jelenteni. Az ebédet a Simontornya Város Önkormányzata által fenntartott konyháról, szállítjuk az idősek klubja tálaló konyhájára, itt kerül a helyben étkezők számára kitálalásra. Az ebéd házhoz szállítása, gépkocsival történik a hét minden munka napján, 1 fő közcélú foglalkoztatott személygépkocsi vezető és egy fő közcélú foglalkoztatott közreműködésével.
Az ebéd házhoz szállítása 12.00 – 13.30 között történik.
Térítési díj:
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
2021.
Ebéd ára: 575 Ft/nap/fő
Kiszállítási díj: 50 Ft/nap, kiszállítási díjat egy családban egy főre lehet kiszámlázni.
 
CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
oszikek.csaladsegito @ gmail.hu
Dolgozói létszám:
• Simontornya:
1 fő családsegítő (szociális szakvizsgával rendelkező)
• Tolnanémedi község, Nagyszékely község, Kisszékely község, Belecska község:
1 fő családsegítő
 
A gyermekvédelmi törvény határozza meg a gyermekvédelmi szolgáltatás fogalmát, miszerint ez a szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai között egyrészt a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetését másrészt a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárását és azok megoldására javaslat készítését végzi. A Gyvt. 17. § (1) bekezdésben meghatározott intézmények (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, köznevelési intézmények), és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, a szereplők közötti együttműködés megszervezését tevékenységük összehangolását, pedig a gyermekjóléti szolgálat végzi.
 
Feladatok
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításával.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
• tájékoztatási feladatai körében: információs adatokat gyűjt,
• tájékoztatja: a szülőt, ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával,
• a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
Továbbá:
• a szociális információs szolgáltatás biztosítása
• a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése,
• a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok
• elemzése,
• a fenti veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése,
• javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására,
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása,
• a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése,
• a szociális válságkezelés (krízisintervenció),
• az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció),
• a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése,
• a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
• a gyermek családban történő nevelésének elősegítése
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
• gyermek számára olyan szabadidős programok szervezése
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése illetve utógondozása
 
• SIMONTORNYA
• Ügyfélfogadás Simontornya településen:
 
Település Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Simontornya  7.30 – 12.00 12.00 – 16.00 7.30 – 12.00 12.00 – 16.00 Szünetel
   
    
 
• Az ügyfélfogadási időn kívül terepen tartózkodik a családsegítő. Pénteki napon belső esetmegbeszélések, illetve a következő heti tervek megbeszélése zajlik, valamint egyéb ügyintézési feladatok és adminisztrációs kötelezettségek elvégzése.
Belecska    Szünetel  Szünetel 8.00 – 12.00 Szünetel Szünetel
Tolnanémedi  Szünetel   8.00 – 12.00 Szünetel  Szünetel  Szünetel
Nagyszékely     Szünetel Szünetel  Szünetel 7.00 – 11.00 Szünetel
Kisszékely   7.30 – 11.30 Szünetel  Szünetel  Szünetel  Szünetel
 
TOLNANÉMEDI, NAGYSZÉKELY, KISSZÉKELY, BELECSKA - Tenkei Zsuzsanna (+36203818447)
 
 
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás az ügyfélfogadási időben, a rendelkezésre álló helységekben személyesen, telefonon, illetve e-mailben érhetők el. Ügyfélfogadási időn kívül, telefonon lehet elérni a szolgáltatást, mivel a családsegítő munkatárs a szociális segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzése érdekében az irodán kívül tartózkodik.
A társult települések szolgálati napokon egy dolgozószobát biztosítanak az ügyfelek fogadására.
Az Őszikék Szociális Szolgáltató Központ szakmai egységeiben dolgozó munkatársak mindegyike számára etikai jogszabályként működnek a Szociális Munkások Etikai Kódexében foglalt irányelvek. A dolgozó mindenkor a szakma szabályai szerint, a legfrissebb jogszabályi változások ismeretével köteles végezni munkáját és tiszteletben tartani az intézményi szabályzatokban foglaltakat.
 
 
 
 
 
 
 

Neosoft