Eseménynaptár

«
2019 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Jogszabályi keretek összefoglalása

Törvények

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

1992. évi XXXIII.törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXII. Törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Kormányrendeletek

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 

 

Közösségi szabályok

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1828/2006EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól

 

IHM rendelet

 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

 

 

 

 

 

 


Neosoft