Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Simontornya Múltjáért Alapítvány

 

 

Simontornya Múltjáért Alapítvány

H-7081. Simontornya, Beszédes Ferenc utca 2.

 

Adószám: 18856930-1-17

számlaszám: OTP NyRt.11746098-20027997

 

                                           Alapítványtevő:  Farkas Ferencné                       Kuratóriumi elnök: Herczeg Gyöngyi

                                                                                                   

Kuratóriumi tagok: Gyenei Lászlóné, Máté Imréné, Árvainé Olchváry Melinda

 

 

A Simontornya Múltjáért Alapítvány 1998. január 12-én került bejegyzésre a Tolna Megyei Bíróság Pk. 60.003/1998/2. szám alatt. Az alapítvány tartós közérdekű.

Célja: A térségi kulturális értékeinek megőrzése, feltárása, gyűjtése, feldolgozása, új értékek létrehozása.

A kulturális értékeink közvetítése, népszerűsítése különböző magán- és érdekcsoőportok felé, országos ismertség elérése.
A kulturális örökségünk megóvása és annak folyamatos rekonstruálása.
helytörténeti kutatások előkészítése, ezek alapján kutatási anyagok készítése, kiadványok szerkesztése és terjesztése.
A cél megvalósítását szolgáló képzések, rendezvények szervezése és lebonyolítása.
A cél megvalósítását szolgáló eszközök, források, pályázatok felkutatása és igénybevétele.
Együttműködés más szervezetekkel.
Szakmai, tevékenységi érdekképviselet.
A térség környezetvédelmi munkájában való részvétel.
A helyi településfejlesztésben, kommunikációs és közösségfejlesztésben való részvétel.
Adományosztási tevékenység.
Közszolgálati műsorszolgáltatás.
 
Vagyonfelhasználási mód:
Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt. Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapítványi célok megvalósítására, és ezzel összefüggésben az alapítvány működtetésének költségeire használható fel.
 
Az alapító okirat módosításának kelte: 2020. 04.02.
A Szekszárdi Törvényszék végzése
 

 

Az alapítvány munkái:

 

1998-ban

ˇ        A simontornyai katolikus elemi népiskola története c. tanulmány megjelentetése

1999-ben

ˇ        A simontornyai református elemi népiskola története c.    monográfia megjelentetése

ˇ        Kiállításra felnagyított kb. 300 fotót

2000-ben

ˇ        Megpályázta és elnyerte Fried Pál és Fried Imre számára a Magyar Kultúra Postumus Lovagja címet

ˇ        Kiállította a felnagyított fotókat

ˇ        Megjelentette a Simontornya képekben régen és az ezredfordulón c. kiadvány I. kötetét

ˇ        Megjelentette a Simontornya társadalmi, gazdasági és kulturális életét meghatározó Fried család története c. biográfiát

2001-ben

ˇ        Megjelentette a Simontornya képekben régen és az ezredfordulón c. könyv II. kötetét

2002-ben

ˇ        Kutatásokat folytatott a simontornyai zsidóság története témában

ˇ        Folytatta a fotók és visszaemlékezések gyűjtését, a fotók kinagyíttatását

2003-ban

ˇ        Feldolgozta a zsidó iskola történetét és egybedolgozta a már megírt felekezeti iskolák történetével

ˇ        Folytatta a zsidóság történetére vonatkozó kutatásokat

ˇ        Fokozatosan és folyamatosan teteti rendbe a helytörténeti kiállítások bútorzatát, üvegezését stb.

2004-es tervei

ˇ        A simontornyai zsidóság történetének teljes körű feldolgozása és megjelentetése

ˇ        Kiállítási vitrinek készíttetése, beszerzése

ˇ        Emlékkiállítás Dömötör Ferencné Takáts Magdolna tanítónőnek a Petőfi úti iskola épületében

 

Herczeg Gyöngyi

a kuratórium elnöke


 

 

 

 

 

Neosoft