Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

A projekt fejlesztései

A DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „SIMON-TORNYA 1270-73” SIMONTORNYA VÁRKÖRNYÉK REHABILITÁCIÓJA CÍMŰ PÁLYÁZAT FEJLESZTÉSEI

A pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 2011. március 28.-án kelt támogató levelében 356 290 574,- Ft elszámolható összköltség (84,200936% támogatási arány) mellett 299 999 998,- Ft összegű támogatásra ítélte.
A Támogatási Szerződés 2011. 08. 26.-án került megkötésre, mely 2011. november 18.-én lépett hatályba. A projekt előrehaladása során a Támogatási Szerződés többször módosításra került (költségátcsoportosítások, ÁFA kompenzáció) miatt, így jelenleg a projekt teljes összköltsége 361 598 046 Ft, melyből a támogatás összege 304 273 005 Ft.

A pályázat előkészítési tevékenységei során Intergrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), Akcióterületi Terv, engedélyes tervek és kiviteli tervek készültek. A pályázat megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a nyilvánosság feltételeinek biztosítása, műszaki ellenőri tevékenység, projektmenedzsment tevékenység, jogi szolgáltatás, könyvvizsgáló igénybevétele.

Simontornya Város Önkormányzata

A beruházás összköltsége 319 892 194 Ft, melyből a támogatás összege 267 906 242 Ft.

1.    Piactér és rendezvényudvar kialakítása
Megközelíthető délről a Beszédes Ferenc utca felől és északról a Mátyás király utca felől. Mindkét bejáratnál 5 – 5 parkolót helyeztek, melyek közül egy akadálymentes. A bejáratoknál álló kerítés bontásra kerül. A Piac térlefedésének tervezési koncepciója szerint a tető vonala folytatását képezi a Helytörténet házának nyugati homlokzatán található egyszintes, magastetős hozzáépítésnek. A fa szerkezetű térlefedés „L” alakban befordul, s egy belső „U” alakban lehatárolt teret alakít ki. A szerkezet horganyzott acél talpakon álló, natúr fenyő páccal kezelt oszlopokból áll, fedése alacsony hajlású, fémlemezfedéssel ellátott tetőszerkezet. Homlokzata ritkított deszka burkolat, illetve olyan fa szerkezetű, kültéri, mobilis, lezáró elem, mely az oszlopok közti mezőkben bárhova áthelyezhető. A kert középső részén egy burkolt rendezvényteret alakítanak ki. Az észak- keleti oldalon helyezkedik el a piac nyitott, de fedett építménye, mely alatt helyet kapnak az elárusító standok. A térlefedés a rendezvényudvar háttereként is tud funkcionálni, alatta fedett kiállítótér rendezhető be. A belső udvar stabilizált zúzottkő burkolatú, az épület mellett és a lefedés alatt pedig kiselemes térkő burkolatot terveztek.
2.    Helytörténet Házának külső felújítása
A meglévő épület fő falait megtartva, új helyiségeket hoznak létre a földszinten. Az előtérből egy férfi, egy női és egy akadálymentes wc - mosdó nyílik. Az illemhely a múzeumtól leválaszthatóan lesz kialakítva. Az épület homlokzati felújítását tervezték, a meglévő - megmaradó nyílászárók felújításával. A tetőszerkezet helyenkénti javításával – és a cserépfedés és a csatlakozó bádogos szerkezetek cseréjével. A homlokzatfelújítás során megtartják a nagyobb méretű emeleti ablakokat. A belső oldali homlokzatokon különös tekintettel az egykori hozzáépítésként készülhetett belső nyugati földszinti homlokzaton lévő darabonként más-más méretű és kialakítású ablakokat egységesítik. Az egységesítés során a legnagyobb mennyiségben a belső északi homlokzaton található ablakméretet és szárnyosztást vették alapul és erre a modulra cserélik a többi belső oldali ablakot is. A nyílászárók külső szárnyai felújításra, a belső szárnyak az eredeti alapján újragyártásra kerülnek, hőszigetelő üvegezéssel.

3.    Művelődési Ház felújítása
A Művelődési Ház alagsori helyiségcsoportjai jól szolgálják a meglévő funkciókat, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, csak felújításuk szükséges. A földszinti vizesblokkjának átalakítása során a teljes redelkezésre álló alapterületet fel kellett használni, így a ruhatár került kiszorított helyzetbe. Az épület földszintjének akadálymentesítését küldő ún. lépcsőjáró emelő biztosítja. Az épület vároképi jelentőssége miatt utólagos hőszigeteléssel nem látható el, így a homlokzat-felújítás a nyílászárócsere mellett a klinkertégla burkolat felületének javításából és a felület vegyi tisztításából áll össze. Az épület földszintjén nemenként elkülönített WC csoport kerül kialakításra. A női blokk mosdóból és hat WC fülkéből, a férfi blokk mosdóból, három piszoárból és három WC fülkéből áll, valamint akadálymentes WC-t, mely egyben a személyzeti WC is lesz.

4.    Közterület fejlesztések
Megújítják a burkolt felületeket, útfelületeket. Rendezik a meglévő szobrok, műtárgyak környékét, pontszerű funkcionális tereket, területeket alakítanak ki. Felújítják a zöldterületeket látványos kertészeti és tájépítészeti megoldásokat alkalmazva. Megoldják a csapadékvíz elvezetési problémákat, a közvilágítást javítják, illetve utcabútorokat helyeznek el, mindezt úgy, hogy megtartják az elkerülő út megépíthetőségének lehetőségét, és a vár és Sió közti területen fákat telepítenek, a későbbi beépítés elősegítésére. A tevékenység keretében rendezésre kerül a Vár és Szentháromság szobor környezete, a Főtér, Pillich-sétány és a Kollégium, volt ferences rendház melletti terület, Szent István szobor környezete. Emellett egy nyilvános illemhely kialakítására is sor kerül.


5.    Polgármesteri Hivatal homlokzafelúíjtása
Az épület főbejáratának akadálymentesítését szolgáló rámpa és a főbejárat ajtó automata nyitószerkezettel való ellátása. Az épület korszerűtlen nyílászáróit modern, fokozott hőszigetelőképességű résszellőzőkkel ellátott, az eredetiekhez hasonló kialakítású faszerkezetű nyílászárókra cserélik. A homlokzatokon a helyenként leesett vakolatokat javítják, újrafestik, a műkő lábazatot javíták, valamint a dísztégla burkolatot homokfújással tisztíták és impregnáló bevonattal látják el.

6.    „Tegyük széppé köztereinket” akciók
Jelen tevékenység keretében egyszeri alkalommal szemétszedést hirdetnek, ahol a lakosság közreműködésével megtisztítják a köztereket. Ehhez biztosítanak számukra gumikesztyűt, zsákokat és egyéb eszközöket. Következő lépcsőben a közterek virágosítására kerül sor, ahol virághagymákat és egyéb eszközöket biztosít a pályázó a programban résztvevőknek.

7.    Fotópályázat
A Fotópályázat során a helyi résztvevők fényképeket készítenek a fejlesztés megkezdése, annak ideje alatt és befejezését követően. A fotópályázat zárásaként a Helytörténet Házában a legjobb fényképeket kiállítják, és a legjobb képek készítőit jutalomban részesítik.

8.    Településgondnok képzés
A településgondnok alkalmas parkosítási feladatok elvégzésére, a zöldterületek, zöldfelületek (közkert, közpark, házi- és üdülőkert, temető, közterület) kiültetett növényeinek gondozására, ápolására, fenntartására, a létesítmények karbantartására, így a képzésen résztvevők szerepet vállalhatnak a projekt keretében felújított közterek gondozásában. A település-karbantartó munkája zömében fizikai munka, szabad ég alatt, közepesen nehéz munkakörülmények között.

9.    Városmarketing képzés
A projekt keretében a polgármesteri hivatal dolgozói, valamint a város közintézményeinek vezetői, és dolgozói részére kerül sor városfejlesztéssel kapcsolatos általános képzésre, melynek célja a várost promótáló városmarketing megvalósításához szükséges ismeretek elsajátítása. Meghatározott tematika keretében, gyakorlati példákkal, a város szükségleteit és erősségeit feltárva, meghatározásra kerülnek a város promótálása érdekében szükséges lépések. A képzés során elsajátításra kerülnek városmarketing eszközök, módszerek, valamint azok alkalmazásának módjai. Az elsajátított elméleti tudást, a részt vevők a településsel összefüggésben, a gyakorlatban is alkalmazzák, mely egyben városmarketing tevékenység is.
 
Magyar Közút NZrt.

A beruházás összköltsége 31 027 674 Ft, melyből a támogatás összege 31 027 674 Ft.

1.    Állami közútfelúíjtás
A Szent István utcának a Sió csatorna és a Hegyközségi Iroda közti szakaszán a meglévő járda szegélyét korrigálják, a járdát megszakító kis rámpák helyett egyenletes lejtést adnak a járdának, és burkolatát az előbb említett járdaszakaszhoz kapcsolódva, azzal azonos burkolókővel látják el. Itt a járda és az úttest közti felújított zöldfelületen fasor ültetésére is sor kerül. A Szent István utcának a Szentháromság szobor és a templom közti szakaszán a nyugati oldali járda felújítása szükséges. Az úttest 400m-es szakasz teljes felújítását elvégzik a biztonságos közlekedés céljából. A jelenlegi rendezetlen vegyes burkolatú és használatú úttest és homlokzat közti sávot egységes térkő burkolattal látják el, és kis koronát nevelő fákat telepítettek az út mentén végig, melyek egységes megjelenésű fasort alkotnak és a kedvezőbb utcakép kialakulását segítik. A területen megszüntetjük az ideiglenes és balesetveszélyes parkolóhelyeket. Az üzletek előtti parkolás ezentúl a piac-rendezvényudvar előtt tervezett közútról megközelíthető parkolóban oldható meg.

Szántó László egyéni vállalkozó

A beruházás összköltsége 10 678 178 Ft, melyből a támogatás összege 5 339 089 Ft.

1.    Hegyközségi Iroda kialakítása és fejlesztése
Az eredetileg üzletekként működő épület új funkciót kap. Kialakításra kerül az Észak Tolnai Hegyközség számára egy irda, és emellett két kiadható üzlethelyiség. A homlokzat felújításra kerül, új nyílászárókat helyeznek el, és a tető héjalása cserélve lesz.
 

Neosoft