Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde

Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde

7081 Simontornya, Mátyás kir. u. 7.

Tel: 486-286

 

Igazgató: Csóka Anita


    A köznevelési intézmény (költségvetési szerv) – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos neve:
 
Vak Bottyán Óvoda

    A köznevelési intézmény típusa:
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti óvoda, mint a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő köznevelési intézmény.
 

4.    „A köznevelési intézmény feladat-ellátási helyei:

a)    A köznevelési intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Mátyás király utca 7.
b)    A köznevelési intézmény tagintézményei (tagóvodái):
-    Vak Bottyán Óvoda Nagyszékelyi Tagóvodája, 7085. Nagyszékely, Táncsics Mihály utca 13.
-    Vak Bottyán Óvoda Pálfai Tagóvodája, 7042 Pálfa, Kossuth utca 19.
-    Vak Bottyán Óvoda Pincehelyi Vörösmarty Mihály Tagóvodája, 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 67.
-    Vak Bottyán Óvoda Sárszentlőrinci Tagóvodája, 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi utca 39.
-    Vak Bottyán Óvoda Tolnanémedi Tagóvodája, 7083 Fő utca 6.
c)    A köznevelési intézmény telephelyei: a köznevelési intézmény székhelyen kívül működő feladat-ellátási helyei tagintézményként látják el az Nkt-ban meghatározott köznevelési alapfeladatukat. „

5.    A köznevelési intézmény alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése (a költségvetési szerv alapfeladata, alaptevékenysége, ezek államháztartás szakfeladat-rendje szerinti megjelölése, államháztartási szakágazatai besorolása):

„A köznevelési intézmény az Nkt. 4. § 1. pontja szerinti köznevelési alapfeladatok közül
-    az Nkt. 4. § 1. pont a) alpont szerinti óvodai nevelés,
-    az Nkt. 4. § 1. pont b) alpont szerinti nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése,
-    az Nkt. 4. § 1. pont r) alpontja szerinti. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése közoktatási alapfeladatot látja el.
A köznevelési intézmény által ellátott szakfeladatok felsorolása (az államháztartás szakfeladata-rendje szerinti megjelölés):
-    851011 Óvodai nevelés, ellátás: a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetétig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások tartása és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátása.

-    851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő, speciális eszközök igénybevételével történő foglalkozások tartása és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátása.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása.
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajtos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
Kiemelten tehetséges gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése.
-    851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: (A cigány nemzetiségi kultúra magyar nyelven történő közvetítése, a cigány hagyomány ápolása a köznevelési intézmény pálfai és sárszentlőrinci tagóvodájában): az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása.

A köznevelési intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés.
A köznevelési intézmény, mint költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja.”
Alapító okirat

Neosoft