Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Testületi jegyzőkönyvek - Közadat 2.8

Frissítve: 2013. január 5.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, napirendi pontok , az ülések jegyzőkönyveinek másolata

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje; A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Szervezeti és Működési Szabályzat

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

Postai úton: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

Elektronikus formában: simontornya @ t-online.hu

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Polgármesteri Hivatal Díszterem

7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

................................................

Ünnepi Testületi ülés: Vár udvar, 7081 Simontornya, Vár tér ; rossz idő estén : Fried Művelődési Ház 7081 Simontornya, Petőfi u.66.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje,

részlet az 5/2007.(III.30.) sz. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletből...

AZ ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA

 28. §

  (1) A testületi ülések - a 29. §-ban meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak, és  azokon a megjelenő állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet.” 

 (2) A hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyilváníthatja. 

(3) Rendzavarás esetén a polgármester a rendzavarókat rendre utasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén az érintetteket a terem elhagyására kötelezheti.

 (1)  Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia.

 ZÁRT ÜLÉS 

29. § 

(1) A képviselő-testület

a.)    zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;

 b.)   zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 (1)  A zárt ülés tartásának szükségességét az előterjesztő köteles jelezni. 

(3)      a.) A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell.

   b.) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztéseibe és üléseinek jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 (4)    A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi önkormányzat elnöke, a jegyző, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vehet részt.

         Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.


 Módosította a 9/2007.(V10.) sz. rendelet

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje

A testület szükség szerint, lehetőleg minden hónap – július és augusztus hónapot kivéve - utolsó hetének hétfői napján ülésezik, de évente legalább 8 ülést tart. Az ülések ütemezett időpontjáról és napirendi tervezetéről a félévi munkatervek rendelkeznek.


2012. év II. félévi munkaterve

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelölésével),  A testületi szerv üléseinek napirendje,

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Képviselő-testületi ülés ideje

Napirendi pontok

Döntések

Honlapra felkerülés időpontja

2012. január 11. 14:00 2012.01.11 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja 2012.01.11 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 01. 25.
2012. január 30. 14:00 2012.01.30 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.01.30 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2012. 02. 13.
2012. február 13. 14:00 2012.02.13 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.02.13 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2012. 02. 23.
2012. február 27. 14:00 2012.02.27 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja   2012.02.27 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 03. 19.
2012. március 26. 2012.03.26 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.03.26 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 04. 11.
2012. április 23. 2012.04.23 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.04.23 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 04. 18.
2012. május 8. 2012.05.08 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja 2012.05.08 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 05. 11.
2012. május 21. 2012.05.21 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja   2012.05.21 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 05. 29.
2012. május 22. 2012.05.22 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja 2012.05.22 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 06. 05.
2012. június 4. 2012.06.04 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.06.04 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 06. 05.
2012. június 25. 2012.06.25 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.06.25 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2012. 07. 05.
2012. július 6. 2012.07.06 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.07.06 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 07. 12.
2012. július 7. 2012.07.07 Ünnepi Képviselő-testületi ülés napirendi pontja 2012.07.07 Ünnepi Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2012. 07. 12.
2012. július 31. 2012.07.31 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja   2012.07.31 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 08. 09.
2012. szeptember 10. 2012.09.10 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.09.10 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 09. 21.
2012. október 15. 2012.10.15. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja 2012.10.15 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2012. 10. 29.
2012. október 29. 2012.10.29 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.10.29 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 11. 10.
2012. november 26. 2012.11.26 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.11.26 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 12. 10.
2012. december 10. 2012.12.10 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja 2012.12.10 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012. 12. 17.
2012. december 17. 2012.12.17 Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.12.17 Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2012. 12. 27.
2012. december 27. 2012.12.27 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontja  2012.12.27 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  2013. 01. 05.

Archívum:

2008-as év   2009-es év  2010-es év  2011-es év

 

 

 


Neosoft