Eseménynaptár

«
2018 Október
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

Szerződések nyilvántartása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
Frissítve: 2014. 05. 27.

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon található és a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeknek, fáknak a 2/2013.(I.22.) NGM rendeletnek megfelelő eltávolításáról, gallyazásáról szóló megállapodás
 

 Megállapodás Simontornya Város Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Ozora Község Önkormányzata, Kisszékely Község Önkormányzata, Nagyszékely Község Önkormányzata, Tolnanémedi Község Önkormányzata illetve Sió Menti Víz-és Csatornamű Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság valamint a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között.

Megállapodás a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság illetve Simontornya Város Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Ozora Község Önkormányzata, Kisszékely Község Önkormányzata, Nagyszékely Község Önkormányzata, Tolnanémedi Község Önkormányzata és Sió Menti Víz-és Csatornamű Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság valamint TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. között.


Simon-tornya 1270-73 Simontornya várkörnyék rehabilitációja DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 számú project szerződései


KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú "Simontornya Város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztitása" projekthez tartozó szerződések

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0029 azonosító számú „A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése” projekthez tartozó szerződések

Fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítése
 

Helyi és térségű jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című komponenshez kapcsolódó Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvíz elvezetési projektje
Kódszám: DDOP-5.1.5/B-11.
Kaveczki Terv Kft. A projekt tervezési feladatainak ellátása megbízási szerződés
A projekt pályázati anyagának összeállítása megbízási szerződés
Simontornya, Szent István király u. 1. szám alatti Hivatali épületének fűtésrendszeri átalakítása Farkas és Társa Bt. tönkrement radiátorszelepek lebontása, új termosztatikus radiátorszelepek illetve a hozzátartozó termofejek felszerelése, bekötése vállalkozási szerződés
Simontornya Város Önkormányzatának belvárosi intézményeinek gazdaságos és környezetbarát ellátása Brunnen Hőtechnika Kft. a műszaki-energetikai és környezetvédelmi alátámasztását szolgáló vizsgálatok kutatások elvégzése, valamint a testületi döntést segítő a tervezési és pályázati feladatokat előkészítő, megvalósíthatósági tanulmány összeállításában való közreműködésről
 
III. számú Orvosi rendelő akadálymentesítése  ASSA Építőipari Kft. akadálymentesítés vállalkozási szerződés
Simontornya Város közigazgatási területén képződött hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására  Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató ZRt hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására vonatkozó szerz. közszolgáltatási szerződés
Simontornya Város Önkormányzat intézményeiben keletkező veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szerződés
Pécsi Környezetvédelmi Kft. veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szerződés
vállalkozási szerződés
 
 
 
Fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítése Eurocentrimpex Kft 2011. április 13. Egyszerűsített vállakozási szerződés személyemelő gép létesítésének munkáiról vállakozási szerződés
Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2011. február 7. Vállalkozói szerződés fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítéséről 1. Vállalkozói szerződés
2011. április 11. Vállalkozói szerződés fogorvosi rendelő kialakítása illetve akadálymentesítéséről 2. Vállalkozói szerződés
Marton Szakértő Kft. 2011. november 11. Emelőgépek vizsgálata megbízási szerződés
 

Neosoft