Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Közlemények

Simontornya Város Helyi Választási Iroda közleményei
 
Azon állampolgárok, akik érvényes személyazonosító okmánnyal, illetőleg érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (azok lejárta, rongálódása vagy hiánya, stb. következtében) a választás napján 2010. október 3-án nem rendelkeznek, választójogukat nem gyakorolhatják. Annak érdekében, hogy az említett állampolgárok - szándékuk esetén - választojogukkal élhessenek a Simontornyai Okmányiroda (Szent István király u. 1. tel.:74/586-931) 2010. október 3-án (vasárnap) 10.00-16.00 óra között ügyeletet tart, ahol kizárólag ideiglenes személyi igazolvány és/vagy lakcímigazolvány kiállítására és átadására, valamint az okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély átadására kerül sor!
 

 
 
Hirdetmény az onkormányzati választásokkal kapcsolatos tudnivalókról
Hirdetmény a Helyi Választási Bizottság tagjairól
Hirdetmény a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól
HVI Vezetőjének határozata a helyi önkormányzati képviselők számának megállapításáról
A kisebbségi választójog  gyakorlásához szükséges tudnivalók
 

H I R D E T M É N Y


Tisztelt Választópolgárok!


A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 03. napjára írta ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok tagjainak választását.

A választók nyilvántartásával kapcsolatos tudnivalók:

•    A választásra jogosultak névjegyzékét 2010. augusztus 18-tól 2010.augusztus  22.
     16 óráig kell közszemlére tenni
•    A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16  és augusztus 19. között kell megkapniuk a választópolgároknak.
•    A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
•    Igazolást  –a 2010.június 16-ig létesített  tartózkodási helyen történő  szavazáshoz- (kisebbségi választás esetén nem lehetséges) -személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1 -én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. szeptember 28-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
•    A módosított névjegyzék 2010.október 1-jén 16.00 óráig tekinthető meg az okmányirodában.

A jelöltállítással kapcsolatos tudnivalók:

•    Jelöltet, illetőleg megyei listát ajánlani 2010. szeptember 03-án 16 óráig lehet.
•    Polgármesterjelölt az lesz, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. (Simontornya település esetében ez minimum 110 ajánlószelvény összegyűjtését jelenti.)
•    Képviselőjelölt az lesz, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. (Simontornya település esetében ez minimum 37 ajánlószelvény összegyűjtését jelenti.)


A választási kampány 2010. október 3-án 00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010.október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos
 
Tájékoztatom a tisztelt polgármester és képviselő jelölteket, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelölteknek be kell jelentkeznie az Adatvédelmi Biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, amit az alábbi linkre kattintva elérhet:

FONTOS INFORMÁCIÓ!!!
A polgármester és képviselő-jelölteknek az "E" jelű nyomtatvány benyújtásával kell -  az ajánlószelvények gyűjtése mellett  - a nyilvántartásba vetetni magukat. A nyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu honlapról vagy az Okmányirodában szerezhető be.
A választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási Iroda ad felvilágosítást.

Simontornya, 2010. augusztus 16.


                                                                                                       Bárdos László
                                                                                                      címzetes főjegyző
                                                                                                        a HVI vezetője

H I R D E T M É N Y
A Helyi Választási Bizottság tagjairól


Simontornya Város Képviselő-testülete a 112/2010.(VII.15) számú  KH. Határozatával- a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény (a továbbiakban: Ve.)23.§ (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait:

Tagok: Borbás Imre             Simontornya, Malom u.103.

    Körtés Istvánné,        Simontornya, Mészáros u.6.

    Vámi István            Simontornya,Sport u.19.

Póttag:Schweigert Györgyné    Simontornya, József A.u.1/2.

A Helyi Választási Bizottság 2010.július 28-án megtartotta alakuló ülését, melyen megválasztotta a bizottság elnökét, elnökhelyettesét :

Elnök:            Vámi István     Simontornya, Sport u. 19.

Elnökhelyettes:    Körtés Istvánné Simontornya, Mészáros u.6.

A bizottság  a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a  nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005.évi CXIV.törvény 5.§  felhatalmazása alapján 
Simontornya Városban 2010.október 3.napjára kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati választást.
A bizottság tagjai a polgármester előtt 2010.július 28-án letették az esküt.
Simontornya, 2010-08-16
Bárdos László címzetes főjegyző
  a Helyi Választási Iroda vezetője
 

 H Í R D E T M É N Y
A Szavazatszámláló Bizottság tagjairól
A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

I.Szavazókör Simontornya, Szent I.k.u.1 (városháza)
Jegyzőkönyvvezető:    Szabó Ilona

Tagok:            Soós József
         Kovács Józsefné
Boros Eszter
Póttagok:         Varga Lászlóné
Kasza Anna
Lencse Edit
Baumné Illés Erika

II.Szavazókör Simontornya, Gyár u.1-5.(volt bőrgyári irodaház)
Jegyzőkönyvvezető:    Nagy Károly

Tagok:              Weiszné Nemesi Magdolna    
               Laczáné Tóth Katalin    
               Macher Tiborné    
Póttagok:        Nagyné Szabó Andrea    
                       Soósné Szücs Krisztina     

III.Szavazókör Simontornya, Petőfi u.67.( művelődési ház)
Jegyzőkönyvvezető:Benczéné Soós Julianna

Tagok:              Böröczki István        
              Kapinyáné Sziládi Erzsébet        
              Takáczi Jánosné        
 Póttagok:        Selmeci Sándorné        
               Pápainé Tóth Anna        

IV.Szavazókör Simontornya,Bem u.39. (volt óvoda , központi orvosi ügyelet)
Jegyzőkönyvvezető:Szabó Anna

Tagok:              Varga László            
              Pordány Ilona        
              Pénzes Lajosné        
 Póttagok:        Kiss Márta        
                      Botos Olga Mária         
.
További póttag:     Csóka Ferencné     


A települési  önkormányzati választással egyidőben 2010.október 3-án kerül sor a települési cigány kisebbségi önkormányzati választásra.  A kisebbségi szavazókör a polgármesteri hivatal épületében ( Simontornya, Szent I.kir.u.1.)lesz kialakítva .

A választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatok feladatok végrehajtása a Helyi Választási Iroda feladata.

Simontornya Városban a Helyi Választási Iroda vezetője :

        Bárdos László címzetes főjegyző

A Helyi Választási Iroda   címe: 7081. Simontornya, Szent István király u.1.

Simontornya, 2010.augusztus 16.
 

SIMONTORNYA VÁROS
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.
 74/586-921, fax: 74/586-922
e-mail: simontornya@t-online.hu


6852-4/2010.    Tárgy: a helyi önkormányzati képviselők számának megállapítása

H A T Á R O Z A T

Simontornya város egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 6 fő.

E döntésem ellen a Tolna megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett (7101 Szek-szárd, Szent I. u. 11-13.), illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani a határozatom törvény-sértő voltára hivatkozással.

I n d o k o l á s

Megállapítottam, hogy

-    Simontornya város lakossága 2010. január 1-jén – a Közigazgatási és Elektronikus Köz-szolgáltatások Központi Hivatalának közlése alapján – 4.308 fő.
-    A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi I. tör-vény 4. §-ának c) pontja alapján 5.000 lakosig a képviselők száma 6 fő, ezért Simontornyán a megszerezhető mandátumok száma: 6 (hat).

Határozatom az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kifüggesztéssel közzéteszem, és a város honlapján is megjelentetem.

Határozatom a 2010. évi I. törvény 4. § c) pontjában, és a 24. § (2) bekezdésében foglaltak előírásain alapul.

Simontornya, 2010. június 30.


Bárdos László
HVI vezető
címzetes főjegyző

A Helyi választási Iroda Közleménye 
 
A kisebbségi választójog  gyakorlásához szükséges tudnivalókat  itt összefoglalva megtalálja.
 


Neosoft