Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Hirdetmények

 

 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HÍREI

 

a 2014. október 12. napjára kitűzött önkormányzati választások

eljárási határidőről és határnapjairól

 

A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) A Simontornyai Polgármesteri Hivatalban 7081 Simontornya Szent István kir. u. 1. szám alatt működik. Telefon: 06-74/586-929

 A Helyi Választási Iroda vezetője: Bárdos László címzetes főjegyző

 Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára (vasárnapra) tűzte ki az önkormányzati választások időpontját.

 

1.)      2014. augusztus 15.-én a szavazóköri névjegyzékbe szereplő választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) 2014. augusztus 25-ig a lakcímére küldi meg a választási értesítőt a Magyar Post útján.

 

2.)      A jelölő szervezetek a választási bizottságok (Helyi Választási Bizottság, szavazatszámláló bizottságok) megbízott tagjait legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16:00 óráig jelenthetik be a HVI-ban.

 

3.)      Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezési kérelemnek a www.valasztas.hu honlapon, írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2014. október 10-én 16:00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

 

4.)      Mozgóurna igényének írásban a HVI-hez legkésőbb 2014. október 10-én 16:00 óráig, a szavazás napján 15:00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kell megérkeznie.

 

5.)      A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő (jelölt, jelölő szervezet) részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 

Jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 08-án 16:00 óráig kell bejelenteni a HVI-ban.

 

6.)       A HVI vezető 2014. augusztus 18-ig állapítja meg az augusztus 15-i központi névjegyzéki létszám adatok alapján az egyéni listás (választópolgárok 1%-a), valamint a polgármester jelöléshez (választópolgárok 3%-a) szükséges ajánlások számát – amelyet hirdetményben közöl a városi honlapon, és a városi hirdetőtáblán.

 

7.)      Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásnak árjegyzékét 2014. július 30-án 16:00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. október 27-én 16:00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről.

 

8.)      A választási kampány 2014. augusztus 23-án kezdődik és 2014. október 12-én 19:00 óráig tart.

 

Nincs kampánycsend, DE:

-   A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelység megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méter távolságon belül – közvetlen – választási kampánytevékenység a választás napján nem folytatható,

-   választási gyűlés a választás napján nem tartható,

-   politikai reklámot a választás napján nem lehet közzétenni, és

-   közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, a választás napján nem léphet be.

 

9.)       A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16:00 óráig köteles eltávolítani.

 

10.)   A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a HVI-ben 2014. október 15-én 16:00 óráig megtekinthető.

 

11.)  A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2015.január 10-ig kell megőrizni. 2015. január 12-én a szavazólapokat és a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni.

 

 

Simontornya, 2014. augusztus 01.

 

 

Bárdos László

címzetes főjegyző


Neosoft