Eseménynaptár

«
2023 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

1/2017_XI_6_HVI_hatarozat

SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJE, mint a

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

+7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.

( 74/586-921, fax: 74/586-922

e-mail: simontornya@dielnet.hu

 

1/2017.(XI.6.) HVI határozat                          Tárgy: szavazókörök kialakításának módosítása

iktatószám: 2673-1/2017

 

 

H A T Á R O Z A T

 

Simontornya Város közigazgatási területén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.-78.§-aiban foglalt felhatalmazás alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 1/2013.(V.3.) HVI határozatomat a Ve. 79.§-a alapján az alábbiak szerint módosítom:

 

A 003. szavazókör címe TEMI Fried Művelődési Ház (7081 Simontornya, Petőfi u. 67.) változik. A szavazókör a TEMI Fried Művelődési Ház nagytermében kerül kialakításra. A cím változás a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti, az 1/2013.(V.3.) HVI határozatban megállapítottak szerint változatlan marad.

 

Az 1/2013.(V.3.) HVI határozat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

Jelen határozatot a Ve. 80.§ rendelkezéseinek megfelelően a helyben szokásos módon – Simontornya Város honlapján és a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – 15 napra közzéteszem.

 

A határozat ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez. A fellebbezés elbírálásáról a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője dönt, a felterjesztéstől számított három napon belül.

A Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.


 

I N D O K L Á S

 

A Ve. 77.§ (1) bekezdése értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg. A helyi választási iroda vezetőjeének ki kell jelölnie továbbá azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

 

A szavazókör kialakítása az 1/2013.(V.3.) HVI határozatommal, 2013. május 3-i dátummal megtörtént.

 

A Ve. 79.§ (1) bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazókörök beosztását.

 

Fenti határozat meghozatalát követően a Bem utca 39. számú önkormányzati ingatlant érintő tulajdonjogi – illetve állapotbeli változás következett be, melynek megfelelően a szavazókör – a 003. számú – elhelyezésének és címének megváltozása szükséges.

 

A fenti indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam a Simontornya város közigazgatási területén a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 1/2013.(V.3.) HVI határozatomat.

 

A döntést a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77.§ (1) bekezdése. és a 79.§ (1) bekezdéseire alapozva hoztam.

 

A közzétételről a Ve. 80.§ alapján rendelkeztem.

 

A jogorvoslatról a Ve. 234.§ (1)-(2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 

A döntésemhez a hatáskört és illetékességet a Ve. 66.§ (3) bekezdése biztosítja.

 

Simontornya, 2017 november 6.

 

 

 

Bárdos László

Helyi Választási Iroda Vezetője


Neosoft