Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyvei és határozatai - 2019

SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                        
ST/3091-1/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. augusztus 30-án (pénteken) 800 órakor tartott alakuló üléséről.  

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné, Vámi István bizottsági tagok, Vácziné Hor-váth Anikó, Vinczellér Attila bizottsági póttagok
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 
N A P I R E N D
 

I.    A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
II.    A Helyi Választási Bizottság elnök helyettesének megválasztása

I.    A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása

Máté Imréné: A Helyi Választási Bizottság elnökének javaslom Vámi Istvánt.

A HVB 3 igen szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39.§ (1) bekezdése szerint az alábbi határozatot hozta.

1/2019.(VIII.30.) számú HVB határozat
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-vény 39.§ (1) bekezdése szerint a Helyi választási bizottság elnökének Vámi Istvánt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettes

II.    A Helyi Választási Bizottság elnök helyettesének megválasztása

Vámi István: A Helyi Választási Bizottság elnök helyettesének javaslom Máté Imrénét.

A HVB 3 igen szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39.§ (1) bekezdése szerint az alábbi határozatot hozta.

2/2019.(VIII.30.) számú HVB határozat
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-vény 39.§ (1) bekezdése szerint a Helyi választási bizottság elnök helyettesének Máté Imrénét választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettes
 


 
SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ST/3091-2/2019.
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 5-én (csütörtökön) 1500 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI  vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető

 
N A P I R E N D


I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: A jelöltek által benyújtott ajánlóíveken szereplő ajánlásokat a HVI ellenőrizte. Az ajánlások tételes ellenőrzését addig folytattuk, amíg bizonyossá vált, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szüksé-ges számot. A HVB feladata, hogy minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba vegyen

A HVB 2 igen, egyhangú szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§ foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

3/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Tóth Ferenc Atti-lát (azonosító szám: 117) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

4/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Terebesiné Tarr Máriát (azonosító szám: 128) a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-rek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

5/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Varga Zoltánt (azonosító szám: 156) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

6/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Csősz Lászlót (azonosító szám: 134) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

7/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Kántor Mónikát (azonosító szám: 140) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

8/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Sztojka Jánosnét (azonosító szám: 119) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi válasz-tásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.

9/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Földesi Boglárkát (azonosító szám: 146) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi válasz-tásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.

10/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Rostásné Kovács Gizellát (azonosító szám: 154) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.

11/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Hajgató Imrénét (azonosító szám: 128) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi válasz-tásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.

12/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Gomán Gyula Ist-vánt (azonosító szám: 137) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Pol-gári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.

13/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Boros Mónikát (azonosító szám: 172) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi válasz-tásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.

14/2019. (IX.5.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Lakatos Rolandnét (azonosító szám: 163) a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi válasz-tásán, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség roma nemzetiségi egyéni jelöltjét nyilvántartásba vesz.
 
 ST-3901-2/2019 számú jegyzőkönyvhöz tartozó határozatok (3/2019.(IX.5.) - 14/2019.(IX.5.)
 
 


SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                       
ST/3091-3/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 9-én (hétfőn) 1500 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 

N A P I R E N D


I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele


I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: A jelöltek által benyújtott ajánlóíveken szereplő ajánlásokat a HVI ellenőrizte. Az ajánlások tételes ellenőrzését addig folytattuk, amíg bizonyossá vált, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szüksé-ges számot. A HVB feladata, hogy minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyil-vántartásba vegyen


A HVB 2 igen, egyhangú szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§ foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

15/2019. (IX.9.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Bencze Jánost (azonosító szám: 114) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltjét nyilvántartásba vesz.
Az ST-3901-3/2019 számú jegyzőkönyvhöz tartozó határozat 15/2019.(IX.9.)


SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                       
ST/3091-4/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 
Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 9-én (hétfőn) 1630 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI  vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 
 
N A P I R E N D


I.    A jelöltek sorrendjének kisorsolása 
I.    A jelöltek sorrendjének kisorsolása

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: A szavazólapon a jelöltek – polgármesterjelöltek, egyéni listás jelöltek, nemzetiségi egyéni jelöltek – a HVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek.


A HVB tagjai a sorsolást elvégezték.

A polgármester jelöltek sorsolt sorrendje:

1    Bencze János
2    Szabó Attila
3    Torma József

Az egyéni listás jelöltek sorrendje:
1    Tenke Botond
2    Cseh Iván
3    Árendás Sára
4    Kántor Mónika
5    Kecskési Zsuzsanna
6    Csősz László
7    Tóth Ferenc Attila
8    Tóth István
9    Körtés István
10    Varga Zoltán
11    Szabó Róbert Gyula
12    Kojnok Róbert
13    Terebesiné Tarr Mária
14    Zsolnai István
15    Horváth halas Péter
16    Pálos Ferenc


A nemzetiségi egyéni jelöltek sorsolt sorrendje
1    Rostásné Kovács Gizella
2    Sztojka Jánosné
3    Lakatos Rolandné
4    Gomán Gyula István
5    Hajgató Imréné
6    Földesi Boglárka
7    Boros Mónika 
 


SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                       
ST/3091-5/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 10-én (kedden) 1500 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 
N A P I R E N D
 

I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: A jelöltek által benyújtott ajánlóíveken szereplő ajánlásokat a HVI ellenőrizte. Az ajánlások tételes ellenőrzését addig folytattuk, amíg bizonyossá vált, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szüksé-ges számot. A HVB feladata, hogy minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyil-vántartásba vegyen

A HVB 2 igen, egyhangú szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§ foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

16/2019. (IX.10.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Tenke Botondot (azonosító szám: 169) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

17/2019. (IX.10.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Zsolnai Istvánt (azonosító szám: 172) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.
 
Az ST-3901-5/2019 számú jegyzőkönyvhöz tartozó határozatok 16-17/2019.(IX.9.)


SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                       
ST/3091-6/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 11-én (szerdán) 1500 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné és Vámi István bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 
N A P I R E N D


I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele


I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: A jelöltek által benyújtott ajánlóíveken szereplő ajánlásokat a HVI ellenőrizte. Az ajánlások tételes ellenőrzését addig folytattuk, amíg bizonyossá vált, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szüksé-ges számot. A HVB feladata, hogy minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba vegyen

A HVB 3 igen, egyhangú szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§ foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

18/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Horváth Halas Pé-tert (azonosító szám: 248) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Keresz-ténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

19/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Cseh Ivánt (azo-nosító szám: 237) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

20/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Árendás Sárát (azonosító szám: 259) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

21/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Pálos Ferencet (azonosító szám: 262) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba vesz.

22/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Kojnok Róbertet (azonosító szám: 140) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

23/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Szabó Róbert Gyulát (azonosító szám: 193) a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-rek 2019. évi választásán, mint a Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

24/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Körtés Istvánt (azonosító szám: 204) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

25/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Kecskési Zsuzsan-nát (azonosító szám: 210) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület egyéni lis-tás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

26/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Tóth Istvánt (azo-nosító szám: 221) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület egyéni listás jelöltjét nyilvántartásba vesz.

27/2019. (IX.11.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Szabó Attilát (azonosító szám: 125) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt polgármester jelöltjét nyilvántartásba vesz.
 


SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                       
ST/3091-7/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 13-án (pénteken) 1300 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné és Vámi István bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI
 vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 
N A P I R E N D


I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

I.    Jelöltek nyilvántartásba vétele

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: A jelöltek által benyújtott ajánlóíveken szereplő ajánlásokat a HVI ellenőrizte. Az ajánlások tételes ellenőrzését addig folytattuk, amíg bizonyossá vált, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szüksé-ges számot. A HVB feladata, hogy minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyil-vántartásba vegyen

A HVB 3 igen, egyhangú szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§ foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

28/2019. (IX.13.) számú HVB határozat:
Simontornya Helyi Választási Bizottsága a Ve.132.§ alapján Torma József (azonosító szám: 131) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, mint a Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület polgármes-ter jelöltjét nyilvántartásba vesz.
 


SIMONTORNYAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
                                       
ST/3091-8/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Készült: a simontornyai helyi választás bizottság (továbbiakban: HVB) 2019. szeptember 18-án (pénteken) 1500 órakor tartott üléséről. 

Az ülés helye: a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Jelen voltak: Csepregi Judit Éva, Máté Imréné és Vámi István bizottsági tagok,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezetőjének helyettese, jegyzőkönyvvezető
 
N A P I R E N D


I.    Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása

I.    Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta HVI vezető helyettese: Az NVR rendszerből kinyom-tattuk az alábbi szavazólap mintákat: polgármester választás, egyéni listás képviselő választás, települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás (roma). Ezek adattartalmát kell leel-lenőrizni és ha rendben van akkor a „NYOMTATHATÓ” jelzéssel és aláírással ellátni.

A HVB 3 igen, egyhangú szavazattal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:

29/2019. (IX.18.) számú HVB határozat:
A Simontornyai Helyi Választási Bizottság az NVR rendszerből 2 példányban kinyomtatott szavazólap mintákat ellenőrizte és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja és „NYOMTATHATÓ” jelzéssel látja el. Ellen-őrzött szavazólap minták: polgármester választás, egyéni listás képviselő válasz-tás, települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás (roma).
 
Polgármester választása szavazólap - MINTA!!!
Helyi önkormányzati képviselők választása szavazólap - MINTA!!!
Települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólap - MINTA!!!

Simontornyai Helyi Választási Bizottság 30/2019.(X.13.) számú határozata
 
A Simontornyai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Tolna megyei Simontornya településen a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta az alábbi határozatot,
amely ide kattintva megtekinthető

 
Simontornyai Helyi Választási Bizottság 31/2019.(X.13.) számú határozata
 
A Simontornyai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Tolna megyei Simontornya településen a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjainak választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a képviselők választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta az alábbi határozatot,amely ide kattintva megtekinthető

 
Simontornyai Helyi Választási Bizottság 32/2019.(X.13.) számú határozata
 
A Simontornyai Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzat képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Tolna megyei Simontornya településen a települési nemzetiségi önkormányzat képviselők választásáról készült eredményjegyzőkönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta az alábbi határozatot,amely ide kattintva megtekinthető
 

Neosoft