Eseménynaptár

«
2019 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

2013

Az önkormányzat képviselőtestülete nomatív határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, működését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját. ilyennek tekinthetőek- többek között -. az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratai, szervezeti és működési szabályzatai, programok, koncepciók.
 
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Normatív Határozatai 2013-as évben
Száma Tárgy
1/2013.(I.21.) számú KT határozat Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása
 4/2013.(I.28.) számú KT határozat  Szennyvíztisztítás 2013. évi díja
 6/2013.(I.28.) számú KT határozat  Az önkormányzat 2013. évi rendezvényterve
 8/2013.(I.28.) számú KT határozat  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 13/2013.(I.28.) számú KT határozat  Vak Bottyán Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
 14/2013.(I.28.) számú KT határozat  Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása (óvoda, vár)
 15/2013.(I.28.) számú KT határozat  Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
 18/2013.(I.28.) számú KT határozat  Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezésének   megváltoztatása
 32/2013.(II.26.) számú KT határozat  Köznevelési Társulás társulási megállapodásának módosítása
 38/2013.(III.25.) számú KT határozat  Simontornya Város Önkrmányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési terve
 43/2013.(III.25.) számú KT határozat  Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás társulási megállapodásának módosítása
 58/2013.(IV.29.) számú KT határozat  Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása
 62/2013.(IV.29.) számú KT határozat
 64/2013.(IV.29.) számú KT határozat
 70/2013.(V.27.) számú KT határozat Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás társulási megállapodásának elfogadása
 83/2013.(VI.26.) számú KT határozat Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
 86/2013.(VI.26.) számú KT határozat A képviselő-testület 2013. II. féléves munkaterve
 93/2013.(VII.15.) számú KT határozat Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása
111/2013.(VII.15.) számú KT határozat A Simontornyai vérvételi labor működtetése
115/2013.(X.28.) számú KT határozat Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről
116/2013.(X.28.) számú KT határozat Városi piac bérleti-üzemeltetési szerződésének elfogadása
117/2013.(X.28.) számú KT határozat A temetőbe történő behajtás díjának megállapítása
118/2013.(X.28.) számú KT határozat A Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
120/2013.(X.28.) számú KT határozat A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Intézményi Tanácsába települési képviselő delegálása
123/2013.(XI.25.) számú KT határozat A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
124/2013.(XI.25.) számú KT határozat A 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
126/2013.(XI.25.) számú KT határozat A lakóhely környezeti állapotáról beszámoló
129/2013.(XI.25.) számú KT határozat A városi piac üzemeltetése
133/2013.(XI.25.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzata Konyhájának élelmezésvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása
137/2013.(XII.16.) számú KT határozat A képviselő-testület 2014. I. féléves munkaterve
138/2013.(XII.16.) számú KT határozat A lakosság szennyvíz-ár támogatásának megállapítása
140/2013.(XII.16.) számú KT határozat A városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalása, időpontjának meghatározása
141/2013.(XII.16.) számú KT határozat A szennyvíztisztítás 2014. évi díja

Neosoft