Eseménynaptár

«
2023 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Települési Értéktár Bizottság

2013.11.22. 09:22
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,  hogy a Simontornya Város Önkormányzatának képviselő-testülete megválasztotta a Települési Értéktár Bizottságot, amely 2013. október 1-én megkezdte munkáját.
Tagjai: Máté Imréné, Tóthné Unghy Ilona, Vácziné Horváth Anikó
 

A Simontornyai Települési Értéktár a város területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény, adatbázis lesz. Egyelőre még hiányos, ezért felkérjük a tisztelt lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.
 
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.
 
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely - hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, - jelentősen öregbítheti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, - hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
 
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – ide tartozik az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területe –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
 
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés/gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, főképpen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, mely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; továbbá az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.


 
A Simontornya közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti. A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus vagy postai úton benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, a Simontornyai Városi Könyvtárba vagy a Simontornyai Várba. A javaslattétel ingyenes.

simontornya@dielnet.hu
stornya@dielnet.hu
simontornyai.var@gmail.com
 
Bővebb információ: tel: 74 / 486 – 354

A Bizottság minden javaslattevőt értesíteni fog a döntéséről.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével! 

Letölthető formanyomtatványok:
.........
........
 

Neosoft