Eseménynaptár

«
2023 December
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Simontornya város szavazóköreinek kialakítása

2013.05.07. 13:57
A Simontornya Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben Simontornya város a szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

-    001. szavazókör: Városháza, Simontornya, Szent István király utca 1.
-    002. szavazókör: Művelődési Ház, Simontornya, Petőfi utca 67.
-    003. szavazókör: volt óvoda, Központi Orvosi Ügyelet, Simontornya, Bem utca 39.
A szavazókör területi beosztását (területi leírását: térkép, utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Simontornya város megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 001. szavazókörben (Városháza, Simontornya, Szent István király utca 1. szám alatt) szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Simontornya Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.simontornya.hu), valamint a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Simontornya Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (7081 Simontornya, Szent István király utca 1.). A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Tamási Területi Választási Iroda vezetője (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.) bírálja el, három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.


I n d o k o l á s


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választári iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Simontornya, 2013. május 3.

Bárdos László
címzetes főjegyző
 

Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.
Simontornya, 2013. május 3.

Bárdos László
címzetes főjegyző
 

Neosoft