Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Polgármestere pályázatot hirdet Simontornyai Polgármesteri Hivatal aljegyzői munkakörének betöltésére

Beküldési határidő:  2013. május 31.Simontornya Város Polgármestere
pályázatot hirdet Simontornyai Polgármesteri Hivatal aljegyzői munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    büntetlen előélet és cselekvőképesség,
-    igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
-    legalább kétévi közigazgatási gyakorlat megszerzésének igazolása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- az önkormányzati közigazgatásban eltöltött vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
-    nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja- e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.
Ellátandó feladatok: a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának vezetése.
A közszolgálati jogviszony tartalma: kinevezés alapján létesített határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Az aljegyző vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben, heti 40 órában történő foglalkoztatás.
Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a közszolgálattal összefüggő egyes kérdésekről szóló 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő leteltét követően Simontornya Város Polgármestere dönt a pályázat elbírálásáról. A kinevezési jogkört gyakorló polgármester a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja. Az elbírálás előtt a pályázatokat a jegyző vizsgálja, abból a szempontból, hogy azok a pályázati feltételeknek megfelelnek-e.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően 2013. július 1-töl tölthető be, hat hónap próbaidő kitöltésével.
A pályázat benyújtásának módja: pályázatot zárt borítékban, Simontornya Város Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. címre. A borítékon feltüntetendő: „Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére”.
A pályázattal kapcsolatosan Simontornya Város Jegyzőjénél lehet érdeklődni a 74/586-929 telefonszámon.

Simontornya, 2013. április 16.

Csőszné Kacz Edit s.k.
polgármester

 
Kapcsolattartó adatai
neveBárdos László
cím7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1.
telefon74/586929
e-mail címjegyzo@simontornya.hu
Letölthető dokumentumok
pályázati kiírás


Eredményhírdetés:  2013. június 17.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta (Simontornya)


Neosoft