Eseménynaptár

«
2023 December
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Telepengedélyezési eljárás

Ügyfél információk

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-18.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00
Ügyintézők
Horváth-Gulyás Ildikó 586-924
Telepengedélyezési eljárás

A vonatkozó kormányrendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (együtt: telep) csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy folytatni.

A telepengedélyt az ipari, szolgáltató tevékenység végzésére, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására használt telepre a tevékenység folytatója kérelmezi.
A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől kell kérni.


Új telep létesítése, vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen folytatott tevékenységi kör bővítése, megváltoztatása vagy módosítása esetén az új telep használatba vételét (építési tevékenység végzése esetén a használatbavételi engedélyezési eljárást követően), illetve a tevékenységi kör bővítéssel, megváltoztatásával, módosításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni.

Jogerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, folytatni, illetve módosítani nem lehet.

A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más hatósági (építési, használatba vételi, a rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A telepengedély jogosultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani, és azt az ellenőrzések során bemutatni.


Szükséges iratok jegyzéke:

 •  egyéni vállalkozó esetén hitelesített vállalkozói igazolvány másolata
 • gazdasági társaság esetén eredeti cégkivonat vagy cégmásolat illetve eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégbírósági végzés (a négy közül az egyik)
 • társasági szerződés fénymásolatban
 • a telep használatának jogcímét igazoló okirat (pl.:bérleti szerződés)
 • az ingatlan rendeltetésének igazolása (tulajdoni lap, használatbavételi engedély)
 • a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékokat, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyûjtésének, kezelésének módját, a 233/1996. (XII.26.) Korm. rendelet szerinti, előzetesen beszerzett ÁNTSZ tevékenységi engedély
 • a formanyomtatvány szerinti egyéb iratok és adatok
 • 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
Országos hatályos jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 80/ 1999. (VI. 11.)  Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről valamint a telepengedélyezés rendjéről
 • 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról (4/1. sz. melléklet)
 
Határidők
A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől kell kérni. A jegyzőnek az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül kell meghoznia.
Letölthető dokumentumok
Letölthető formanyomtatvány - Kérelem a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján
Fizetendő díjak, illetékek

5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj .


Neosoft