Eseménynaptár

«
2023 December
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Szabálysértési ügyek

Ügyfél információk

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-18.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00
Szabálysértési ügyek

A szabálysértési eljárás feljelentés alapján indulhat meg.  Amennyiben a feljelentés adatai nem adnak elegendõ alapot a felelõsség megállapítására, az eljárás megszüntetésére, a tényállás tisztázása érdekében a szabálysértési hatóság felhívja a feljelentõt további adatok közlésére, meghallgatja az eljárás alá vont személyt, a sértettet, a feljelentõt, tanút. Szakvéleményt, iratokat, tárgyi bizonyítási
eszközöket szerez be, más szerveket adatok közlésére hív fel.

A szabálysértési ügyek három csoportba sorolhatóak:

Az 1999. évi LXIX. törvényben meghatározott szabálysértések (pl.: becsületsértés, magánlaksértés stb.)

A 218/1999 (XII.28.) Kormányrendeletben meghatározott szabálysértések

  • Közrend elleni szabálysértések (pl.: veszélyeztetés kutyával, csendháborítás, köztisztasági szabálysértés, hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés)
  • A közigazgatás mûködésének zavartalanságát veszélyeztetõ szabálysértések (pl.: titokvédelmi szabálysértés, adatvédelmi szabálysértés, jelentkezési kötelezettség elmulasztása)
  • Közlekedési szabálysértések (pl: útügyi)
  • Hírközlési szabálysértések (pl: postai)
  • Fogyasztóvédelmi szabálysértések (pl. áru hamis megjelölése, rossz minõségû termék forgalomba hozatala stb.)
  • Munkaügyi szabálysértések
  • Egészségügyi és szociális szabálysértések
  • Mezõ-, erdõ- és vízgazdálkodási szabálysértések (pl: növényvédelmi szabálysértés, vetõmag, szaporítóanyag elõállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok megsértése, ár- és belvízvédelmi szabálysértés)
  • Ipari és bányászati szabálysértések (pl.: kontárkodás, vállalkozói joggal való visszaélés)
  • Építésügyi szabálysértések (pl. építmény engedély nélküli használatbavétele)
  • A közoktatás rendjét és a kulturális javakat veszélyeztetõ szabálysértések (pl. a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése)
  • Sajtószabálysértések (pl. sajtóigazgatási szabálysértés)
  • Mérésügyi, szabványügyi és találmányi szabálysértések
    
Önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértések (pl. állattartásra vonatkozó, közterület-használatra vonatkozó szabálysértés)

   A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
  • az elzárás,
  • a pénzbírság.

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:

  • a járművezetéstől eltiltás,
  • az elkobzás,
  • a figyelmeztetés,
  • kitiltás.

Elzárás

Szabálysértés miatt elzárást törvény állapíthat meg. Az elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap.

A pénzbírság

A pénzbírság legalacsonyabb összege ezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. A pénzbírságot meg nem fizetés esetén - ha a közigazgatási végrehajtás általános szabályai szerint, illetőleg adók módjára nem hajtható be - közérdekű munkára, illetőleg elzárásra kell átváltoztatni. Egynapi közérdekű munkának ötezer forint pénzbírság felel meg.

Az elzárásra történő átváltoztatás során ezer forinttól háromezer forintig terjedő összeg helyett egynapi elzárást kell számítani. A pénzbírság helyébe lépő elzárás egy napnál rövidebb és hatvan napnál több nem lehet.

Jogorvoslat

A szabálysértési hatóság határozata ellen 8 napon belül benyújtott kifogást a helyi bíróság bírálja el. Elzárással is sújtható szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság jár el. Az elsőfokú bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezést másodfokon a megyei bíróság bírálja el.

A szabálysértési hatóság eljárása, határozatai és intézkedései ellen emelt ügyészi óvást - ha azzal a szabálysértési hatóság nem ért egyet - a helyi bíróság bírálja el.

Ügyintézők
 
 • 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
 • 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
Helyi hatályos jogszabályok
 
Határidők
 • A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
 • Az érdemi határozatot az eljárás megindítását követő harminc napon belül kell meghozni. Ha az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály indokolja, a szabálysértési hátóság vezetője egy alkalommal az ügyintézési határidőt legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
 • Gyermekkorú sérelmére elkövetett szabálysértés esetén az érdemi határozatot az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül kell meghozni. Ha az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály indokolja, a szabálysértési hatóság vezetője egy alkalommal az ügyintézési határidőt legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
Letölthető dokumentumok
  Adatkero_lap
Fizetendő díjak, illetékek
 


Neosoft