Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Működési engedély kiadása

Ügyfélinformációk

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-18.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00
Működési engedély kiadása

A kereskedő csak jogerős határozattal kiadott működési engedély birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg illetve folytathat kereskedelmi tevékenységet.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre az ügyintézõnél.

Szükséges iratok jegyzéke:

 • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat
 • egyéni vállalkozói igazolvány hitelesített másolata
 • társaság esetén: társasági szerzõdés (fénymásolatban), és cégkivonat vagy cégmásolat vagy cégbírósági végzés eredetiben
 • az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okirat
 • bérlet esetén bérleti szerzõdés eredetiben
 • tulajdonjog esetén 1 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolat
 • az üzlet helyszinrajza
 • 3.000 Ft-os illetékbélyeg
   
Ügyintézők
Horváth-Gulyás Ildikó 586-924
Országos hatályos jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2005. CLXIV. törvény a kereskedelemről
Helyi hatályos jogszabályok
 
Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.
Letölthető dokumentumok
Letölthető formanyomtatvány - Kérelem új üzlet működésének engedélyezéséhez
Fizetendő díjak, illetékek
3.000 Ft-os illetékbélyeg


Neosoft