Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Haláleset anyakönyvezése

Ügyfél információk

Az anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00

Haláleset anyakönyvezése

Halotti anyakönyvi kivonat: A kórház vagy a háziorvos által kiállított igazolás alapján állítja ki az anyakönyvvezetõ.

Fontos: a hagyatéki eljárás megindítását is a Polgármesteri Hivatalban kell kezdeményezni. Itt elkészítik a hagyatéki leltárt, amelyben szerepelnek az örökösök személyi adatai és az örökséget képezõ ingó- és ingatlan vagyontárgyak. A leltár megküldésre kerül a közjegyzõnek, aki lefolytatja a hagyatéki eljárást.

Szükséges iratok jegyzéke:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt személyi igazolványa
 • amennyiben az elhalt nyugdíjas volt, nyugdíjtörzsszáma
 • születési anyakönyvi kivonata
 • ha házas volt, házassági anyakönyvi kivonata
 • a halálesetet bejelentõ személyi igazolványa
Ügyintézők
Nagy Anita anyakönyvvezető 74/586-925
Országos hatályos jogszabályok
 
 • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
Helyi hatályos jogszabályok
 
Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.
Fizetendő díjak, illetékek
Díj-és illetékmentes


Neosoft