Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Anyakönyvi ügyek

Ügyfél információk

Az anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00

Anyakönyvi ügyek:

 • születések, házasságkötések, halálozások anyakönyvezése,
 • házasságkötési eljárás lebonyolítása,
 • állampolgársági ügyek,
 • anyakönyvi okiratok kiállítása,
 • hatósági igazolványok kiadása,
 • névváltozási ügyek,
 • családi jogállás rendezése
 • hazai anyakönyvezés,
 • újszülöttek lakcímkártyájának készítése,
   
Anyakönyvi ügyek

A születés, házasságkötés, halálozás adatait az anyakönyvek tartalmazzák. Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, közhitelűen tanúsítja a bejegyzett adatokat. A születési, házassági és halotti anyakönyveket az anyakönyvvezetők vezetik. A magyar állampolgár születését, házasságkötését és halálát a magyar anyakönyv akkor is tartalmazza, ha az külföldön történt.

A magyar állampolgár születését és házasságkötését a magyar anyakönyv akkor is tartalmazza, ha az érdekelt személy a magyar állampolgárságot születése, illetőleg házasságkötése után szerezte meg. A hazai anyakönyvezésre irányuló eljárás a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve külföldön a külképviseletnél indítható.

Ügyintézők
Nagy Anita  74/586-925
Országos hatályos jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 

Helyi hatályos jogszabályok
 
Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.


Neosoft