Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Projekt Irodavezető álláspályázat

2013.12.06. 10:00

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda Projekt Irodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 26/B.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- projekt menedzseri feladatok ellátása - A Projekt Iroda irányítása - A Társulás Tanácsa által meghatározott célok végrehajtása, projektek irányítása - kapcsolattartás a felettes és szakmai szervezetekkel - A Társulás Tanácsa üléseinek szervezésében, napirendek összeállításában közreműködés - Folyamatos tájékoztatás a Társulás Tanácsának tagjai részére - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda munkatársai felett

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, jogi,

§         önkormányzati területen szerzett vezetői , társulások működtetésében szerzett gyakorlati - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         uniós projektek megvalósításában szerzett gyakorlati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

§         büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,

§         jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         NFÜ- KEOP pályázatok jogi-pénzügyi előkészítésében szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű vezetői képesség,

§         Jó szintű tárgyalókészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, Projekt Iroda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0001-014/2013. , valamint a beosztás megnevezését: Projekt Irodavezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Társulás Operatív Tanácsa értékeli, ezt követően a Társulás Tanácsa hozza meg a döntést

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         tagi önkormányzatok hirdető felülete - 2013. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

-

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Neosoft