Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2013.06.19. 10:39
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án (szerdán) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
    Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Az óvoda működéséről beszámoló.
      Előadó: Csóka Anita mb. igazgató
    
III.    Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése.
        Előadó: Torma József a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke
    
IV.    Tájékoztató a városban kialakított szavazókörök felülvizsgálatáról. (szóbeli előterjesztés)
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
V.    Rendelet a város saját halottjává nyilvánításról.
      Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
VI.    Törvényességi észrevétel Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyongazdálkodási rendeletével kapcsolatban.
       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző  

VII.    Javaslat a képviselő-testület 2013. II. féléves munkatervére.
         Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző    

VIII.    E G Y E B E K

1.)    Tájékoztató a három kiemelt beruházás helyzetéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

2.)    Óvoda igazgatói pályázat elbírálása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    Vak Bottyán Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat intézményve-zetői beosztására benyújtott pályázat véleményezése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Víziközmű szolgáltatás helyzetéről tájékoztató.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    Települési értéktár létrehozása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokról tájékoztató.
      Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

8.)    „DÍSZPOLGÁRI” cím adományozására javaslat. (zárt ülés)
        Előadó: dr. Mihócs Zsolt az ideiglenes előkészítő bizottság elnöke
    
Simontornya, 2013. június 19.                                                                                              Simontornya Város Önkormányzata 

Neosoft