Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2013.01.24. 10:12
Értesítjük Simontornya Város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében. 
 
NAPIRENDI JAVASLATI.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                  Bárdos László címzetes főjegyző
                  Mikoly Tibor őrsparancsnok
   
II.    Simontornya Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
III.    Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
        Tanácskozási joggal meghívandó:
        Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

   
IV.    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízdíj 2013-ben alkalmazható legmagasabb mértéke.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester    

        Tanácskozási joggal meghívandó:
        Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
        Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Szennyvíztisztítás 2013. évi díja

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester    

        Tanácskozási joggal meghívandó:
        Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
VI.    Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló projektek előrehaladásáról.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester    

        Tanácskozási joggal meghívandó:
        Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
VII.    Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak 2 éves tevékenységéről.

        Előadó: Körtés István
                   Torma József
                   Zsolnai István bizottsági elnökök    

VIII.    Az önkormányzat 2013. évi rendezvényterve.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester   

        Tanácskozási joggal meghívandó:
    Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

IX.    Az iskola állam által át nem vett működtetési feladatai (óvoda, konyha).

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

X.    E G Y E B E K

        1.)    A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     

        2.)    Simontornya Város Önkormányzata gazdálkodásának könyvvizsgálata.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        3.)    Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2012. évi gazdálkodásának, 2013. évi feladatainak 2. fordulóban
                történő megtárgyalása.
                Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

        4.)    Tamási és Környéke Közoktatási Társulásból való kiválás.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        5.)    Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai szakszolgálat alapító
               okiratát módosító okirat jóváhagyása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        6.)    A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ alapító okiratának negyedik módosítása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        7.)    Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása (óvoda, vár).
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        8.)    Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        9.)    Dég község sürgősségi betegellátás biztosítására kötött társuláshoz történő csatlakozásának megtárgyalása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        10.)    Simontornyai Vár muzeális intézmény fenntartói jogának átadása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        11.)    Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések megváltoztatása.
                Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

        12.)    Folyékony kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        13.)    Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekthez
                (azonosító szám: KEOP-1.2.0/B   /10-2010-0047) kapcsolódó válságkommunikációs és ütemterv elfogadása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        14.)    SIÓVÍZ KFT. éves fejlesztési (rekonstrukciós) terve 2013. évre.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        15.)    Mayer Gyula ingatlanvásárlási ügye.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

   
Simontornya, 2013. január 22.                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
 

Neosoft