Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2010.09.09. 11:53
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptem-ber 13-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
      Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
      Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                   Bárdos László címzetes főjegyző
                   Mikoly Tibor őrsparancsnok
   
II.    Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
            
III.     A 2010. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


IV.    A képviselő-testület Gazdasági Programja végrehajtásának értékelése.
          Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

V.    A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az önkormányzati ciklusban végzett munká-ról.
       Előadó: bizottságok elnökei

VI.    Az önkormányzati társulások beszámolói a társulási célok megvalósulásáról, a társulások pénzügyi helyzetéről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII.    Simontornyai Városüzemeltetési Kft. beszámolója a 2010. I. félévi tevékenységéről.
          Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

VIII.    E G Y E B E K

1.)    Simontornya szennyvízberuházása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

2.)    „Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt” helyzete, a társulási szerződés-tervezet el-fogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    Malom utcai kút eltömedékelése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Az önkormányzat csatlakozása a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


Simontornya, 2010. szeptember 9.

ZÁRADÉK:

Kifüggesztve:    2010. szeptember 9.


 Bárdos László s.k.
címzetes főjegyző
 

Neosoft