Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2011.11.24. 08:53
 Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLATI.      Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester, Bárdos László címzetes főjegyző
        Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) rendelet IV. módosítása.

       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
       Tanácskozási joggal meghívandó: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    

III.    A 2011-2014. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv, a 2012. évi ellenőrzési munkaterv.

        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

        Tanácskozási joggal meghívandó: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

IV.    Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztató.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        Tanácskozási joggal meghívandó: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    valamennyi önkormányzati bizottság nem képviselő tagja

VI.    A helyi adó rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesítése.

        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
   
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VII.    E G Y E B E K

1.)    Az aljegyző kinevezése. (zárt ülés)
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

2.)    A képviselő-testület bizottsági elnöki, bizottsági tagsági tisztségeinek újraelosztása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    Simontornyai Színházi Nyár és Fesztivál 2010. évi rendezvényének elszámolásával kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök


4.)    A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos teendők áttekintése.
Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató

5.)    Római Katolikus Egyházközség sírhelyek kialakítása céljára történő ingatlan bérbeadási ügye.
  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ létszám-előirányzatának módosí-tása.
  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása közbeszerzési dokumentumainak elfogadása.
  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.)    KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekthez kapcsolódó és az 1392/2 hrsz alatti átemelőre kötött ingatlanok költségtérítése.
 Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

9.)    EU Önerő Alap pályázat jogszabályi háttere.
 Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.)    DDOP-4.1.1/B/-09-2010-0006 azonosító számú és „Simontornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja projekt építési beruházására ki-írandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

11.)    Tájékoztató a DDOP-5.1.5/B-11 kódszámú és Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvízelvezetési projektje pályázatának és tervezésének ál-lapotáról. (szóbeli)
     Előadó: Kaveczki László tervező

12.)    Vízi közmű társulás létrehozása.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

13.)    Kiss Ferenc ingatlan vásárlási ügye.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

14.)    Böröczk Márta ingatlan vásárlási ügye.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


15.)    Thuróczy László ingatlan vásárlási ügye.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

16.)    Vak Bottyán ltp. 14. II/5. szám alatti, 1351/35/A/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításának ismételt megtárgyalása.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester   
Simontornya, 2011. november 22.                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester


      

Neosoft