Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2011.10.20. 08:48
 Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedé-sekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester, Bárdos László címzetes főjegyző, Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) rendelet III. módosítása.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester  
      Tanácskozási joggal meghívandó:
      Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    

III.    A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
       Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

IV.    Tájékoztató a Simontornyai Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről, az együttműködési
        megállapodás végrehajtásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról.
        Előadó: Szabó Zsolt polgárőr parancsnok
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Tájékoztató a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről, terveiről, az önkormányzati
        támogatás felhasználásáról.
        Előadó: Tóth Bálint elnök
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VI.    Tájékoztató Simontornya katasztrófa veszélyeztetettségéről, polgári védelmi helyzetéről, a védelem
        érdekében szükséges feladatokról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
       Torma József pv. alezredes, kirendeltség-vezető

VII.    E G Y E B E K

1.)    A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a Vak Bottyán Ál-talános Művelődési Központ
       átszervezésének végrehajtásával kapcsolatosan.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

2.)    A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos teendők áttekintése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal utóellenőrzésének tapasztalatai.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és
        Szennyvíztisztítása projekt közbeszerzési dokumentumainak elfogadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és
        Szennyvíztisztítása projekt önerő vizsgálata
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szennyvízelvezetése és
        Szennyvíztisztítása  projekthez kapcsolódó Arany J. utcai lakók közműfejlesztési hozzájárulása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    DDOP-5.1.5/B-11 kódszámú és Simontornya bel- és külterület egyes részeinek belvízelvezetési projektje.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.)    Aszmann Géza aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

9.)    Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.)    Az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

11.)    A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottságának megválasztása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

12.)    A Simontornyai Színházi Nyár és Fesztivál 2010. évi rendezvényének elszámolásáról tájékoztatás.
        Előadó: Endreffyné Takács Mária kuratóriumi elnök

13.)    Kiss Ferenc ingatlan vásárlási ügye.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

14.)    Kiss Ferenc gépjármű vásárlási ügye.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

15.)    Tájékoztató a közfoglalkoztatás-vezető munkahelyi ellenőrzéséről. (zárt ülés)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

16.)    Fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatása. (zárt ülés)
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

Az ülés anyaga a város honlapjáról a szokásos módon tölthető le.
    
Simontornya, 2011. október 18.

Csőszné Kacz Edit
polgármester
 

 

Neosoft