Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Bursa pályázati kiírások

2011.10.17. 15:30
 Simontornya Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára


„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Képzésre vonatkozó keretidő:
•    Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
•    Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-    katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
-    középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
-    doktori (PhD) képzésben vesz részt
-    külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
•    A 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
•    felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-    katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
-    középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt
-    külföldi intézményben nyer felvételt.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október


A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

A jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról bővebb felvilágosítást kaphat a www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica), a http://www.simontornya.hu/index.php?pg=_palyazatok&p=akt internetes oldalakon,
valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
 

Simontornya, 2011. október 17.
    Csőszné Kacz Edit
    polgármester
 

Neosoft