Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Álláspályázat

2011.10.03. 07:59
Simontornya Város Jegyzője pályázatot hirdet adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére 
 


Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    büntetlen előélet és cselekvőképesség,
-    egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképesítés, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés,
- közigazgatási szakvizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolatát.
Ellátandó feladatok: a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó helyi adókkal, gépjárműadóval, helyi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartásával, elszámolásával, az adózás rendjével kapcsolatos feladatok ellátása, hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése feladatkör ellátására létesített munkakör betöltése.
A közszolgálati jogviszony tartalma: kinevezés alapján létesített határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben, heti 40 órában történő foglalkoztatás.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlék megállapításáról szóló 15/2003.(XI.12.) önkormányzati rendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a hivatalos közzétételétől számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő leteltét követő tizenöt napon belül Simontornya Város Jegyzője dönt.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően 2011. december 3-tól tölthető be, hat hónap próbaidő kitöltésével.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja: pályázatot zárt borítékban, Simontornya Város Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. címre. A borítékon feltüntetendő: „Pályázat adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére”.
A pályázattal kapcsolatosan Simontornya Város Jegyzőjénél lehet érdeklődni a 74/586-929 telefonszámon.

Simontornya, 2011. szeptember 22.
Bárdos László s.k.
címzetes főjegyző
 

Neosoft