Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2011.09.07. 14:03
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
    Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
          Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

III.    A 2011. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

IV.    Az önkormányzat által kibocsátott kötvény kondícióinak felülvizsgálata.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

V.    Az önkormányzat folyószámlahitelének meghosszabbítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
VI.    A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ működési kiadási előirányzatának módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII.    Az esélyegyenlőségi program előkészítése.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

VIII.    Polgármesteri tájékoztató a közfoglalkoztatási programok 2011. évi tapasztalatairól, a lakóhely környezeti állapotáról.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX.    A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. mérleg és eredmény kimutatásáról beszámoló.
           Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

X.    A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
XI.    E G Y E B E K

1.)    Szennyvíztelep bérleti szerződésének felmondása.
Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

2.)    Kotró-, rakodógép beszerzésének megtárgyalása.
Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

3.)    Az önkormányzat tulajdonában lévő trafóház áram- és feszültségváltójának cseréje.
Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

4.)    A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ és a Városi Könyvtár egyesítésének megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítása.
  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    A Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. kertészet bérbeadásával kapcsolatos kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    Vak Bottyán ltp. 14. II/5. szám alatti, 1351/35/A/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése.
  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.)    Bőrgyári trafóházban lévő akkumulátor hulladék értékesítése.
 Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

9.)    Ivóvízminőség-javítást célzó pályázat – KEOP-7.1.3.0/09-2009-0015 – 2. fordulós benyújtása.
 Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.)    090/2 hrsz alatti önkormányzati közút karbantartása.
     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

11.)    A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. által 2009-ben készíttetett ivóvíz-szolgáltatás kárelhárítási terv, szennyvíztelep kárelhárítási terv, önellenőrzési terv kifizetésének vizsgálata. (zárt ülés)
     Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző


Simontornya, 2011. szeptember 8.

Simontornya Város Önkormányzata
 

Neosoft