Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2012.12.13. 14:22
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 

NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

II.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                    Bárdos László címzetes főjegyző
                    Mikoly Tibor őrsparancsnok
   
III.    A 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályai.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
IV.    A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül he-lyezése.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző    
   
V.    A 2013. évre az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző    

VI.    Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester    

VII.    Az önkormányzati társulásokról beszámoló.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
VIII.    A teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása. Tájékoztató a jegyző tel-jesítményértékeléséről.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
                    Csőszné Kacz Edit polgármester

IX.    Tájékoztató az önkormányzati költségvetés teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátra-lékok alakulásáról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

X.    Szennyvízdíj önkormányzati támogatásának megállapítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

XI.    A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2012. évi gazdálkodásáról tájékoztató, 2013. évi ter-vezett feladatai.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

XII.    Simontornya város karácsonyi ünnepi díszkivilágítása, a „Mindenki Karácsonya” ünnepség előkészítése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

XIII.    Javaslat a képviselő-testület 2013. évi I. féléves munkatervére.
         Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

XIV.    E G Y E B E K

1.)    A három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) helyzetéről tájékoztató.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     

2.)    A Tamási-Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    A Vak Bottyán Óvoda vezetőjének megbízása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Sürgősségi betegellátásra kötött társulási megállapodás módosítása. (Pálfa község csatlakozása)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Felhatalmazással aláírt szerződések utólagos elfogadtatása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    A Simontornya, Vak Bottyán ltp. 12. II. emelet 6. szám alatti, 1351/37/A/5 hrsz-ú ön-kormányzati tulajdonú
        lakásra, és a Simontornya 962/16 hrsz-ú ingatlanon lévő fel-építményre vonatkozó csereszerződés
        megkötésének megtárgyalása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


   
Simontornya, 2012. december 13.                                                                                            Simontornya Város Önkormányzata

 

Neosoft