Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2012.11.23. 08:41
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án (hétfőn) 1300 órai kezdettel tartja közmeghallgatással egybekötött ülését a városháza nagy-termében.

NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    Bárdos László címzetes főjegyző
    Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosítása.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
III.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     
    
IV.    Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztató.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     

V.    Az önkormányzat új vagyonrendeletének megalkotása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző     

VI.    A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció elfogadása.
       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

VII.    A helyi adórendeletek felülvizsgálata.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

VIII.    Az „ŐSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója.
         Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető

IX.    E G Y E B E K

1.)    Tájékoztató a három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) helyzetéről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

2.)    A Simontornyai Vár muzeális intézmény fenntartói jogának átvétele.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    Felekezeti temetőrész használati jogára vonatkozó szerződés megkötése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának elfogadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Németh István és neje szennyvízbekötési költségének átvállalási kérelme. (zárt ülés)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    Az önkormányzati pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggon-dozó Programjára.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    Tükör u. 11. szám alatti, 458 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.)    Polgármesteri hivatalt akadálymentesítő rámpára vonatkozó észrevételre érkezett ter-vezői reagálás.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző


    
Simontornya, 2012. november 21.                                                                                              Simontornya Város Önkormányzata

Neosoft