Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2012.10.24. 14:20
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 29-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében. 
 
NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
              Bárdos László címzetes főjegyző
              Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Javaslat egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú hatályon kívül helyezésére.
      Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
    
III.   Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 8/2001.(VII.15.) 
       önkormányzati rendelet módosítása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző     

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    
    
IV.    A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.

        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző     

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Beszámoló az önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VI.    A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása.
      Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
    
VII.    A kötvényforrás kezelése.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VIII.    Az önkormányzat pénzügyi helyzetének kockázatai.
       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

IX.    A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
•     Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
 
X.    Tájékoztató a téli hó-eltakarítási munkákra és a forgalomra való felkészülésről.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

XI.    Polgármesteri tájékoztató a közfoglalkoztatási programok 2012. évi tapasztalatairól, a lakóhely környezeti állapotáról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

XII.    E G Y E B E K

1.)    Állami köznevelési feladat-ellátáshoz kapcsolódó működtetői feladatok ellátása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

2.)    Feladat-ellátási szerződés közoktatási intézményben iskola-fogászati ellátás biztosítására.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    Felekezeti temetőrész használati jogának átadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Könyvtárigazgatói beosztás betöltése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Iskolabuszok térítésmentes tulajdonba adása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)  Simontornya Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi közbeszerzési tervének 3. számú
       módosítása.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    A várkörnyék rehabilitációjához kapcsolódó Mátyás kir. és Beszédes F. utcák burkolatának felújítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.)    Észrevétel a város-rehabilitációs pályázat kivitelezési munkáinak keretén belül, a polgármesteri hivatal főbejáratához 
        tervezett, akadálymentesítés céljából készülő rámpára vonatkozóan.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

9.)    A szemétszállítással kapcsolatos számla helyzete.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.)    A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és a Simontornya város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
         projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására megindítandó közbeszerzési eljárás
         dokumentumainak elfogadása.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

11.)    Tájékoztató a tűzoltólaktanya létesítésének lehetőségéről.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester    
Simontornya, 2012. október 24.                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
 

Neosoft