Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2012.06.20. 14:28
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-én (hétfőn) 13:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében. 
 
NAPIRENDI JAVASLAT


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
            Bárdos László címzetes főjegyző
            Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Fogorvosi pályázat értékelése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
III.    A követelésekről való lemondás eseteinek és módjainak önkormányzati rendeletben történő szabályozása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző     
    
IV.    Egyes helyi rendeletek felülvizsgálata.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző     

V.    Települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának 2012. évi díjának megállapítása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
VI.    Rendelet-tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

VII.    A Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

VIII.    A középtávú Környezetvédelmi Program elfogadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX.    Az óvoda működéséről beszámoló.
        Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató
    
X.    Az óvoda nyári nyitva tartásának megtárgyalása.
        Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató

XI.    Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, osztály, napközis csoport számának
       meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése.
       Előadó: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató
        
XII.    Javaslat a képviselő-testület 2012. II. féléves munkatervére.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

XIII.    E G Y E B E K

1.)    A három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) helyzetéről tájékoztató.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

2.)    Simontornyai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatás-etikai alapelvek és az etikai eljárás
        szabályainak meghatározása.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző      

3.)    Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Eb-rendészeti feladatok ellátása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    DDOP-4.1.1/-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék re-habilitációja című projekt
        tájékoztatási feladatok lebonyolítására kiírandó, nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés –
        árajánlatkéréssel.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék re-habilitációja című projekt
        kivitelezői közbeszerzési eljárásának megtárgyalása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 jelű „Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja című projekt fotó-
        pályázatának lebonyolítására kiírandó, nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés – árajánlatkéréssel.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
 
8.)    A folyékony kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

9.)    „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú” Simontornya város szennyvízelvezetése és
        szennyvíztisztítása” projekt keretében szennyvízcsatorna kivitelezésére Piros FIDIC szerint közbeszerzési eljárás.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.)    Malom utcai vízelvezető állapota.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

11.)    Farkas József ingatlan vásárlás ügye.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

12.)    Vis maior támogatás iránti kérelem benyújtása.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

Simontornya, 2012. június 20.


                                                                                              Simontornya Város Önkormányzata
 

Neosoft