Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2012.04.18. 13:44
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án (hétfőn) 1400 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.


NAPIRENDI JAVASLAT
 

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
      Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
      Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                  Bárdos László címzetes főjegyző
                  Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosítása.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     

III.    A 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezet, az éves pénzforgalmi jelentés, a könyvviteli mér-leg, a
        pénzmaradvány-kimutatás és eredmény-kimutatás elfogadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
IV.    Az éves ellenőrzési jelentés, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

V.    A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2011. évi mérlegének, gazdálkodási eredményeinek elfogadása;
       2012. évi üzleti terve.
       Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

VI.    A SIÓVÍZ Kft. 2011. évi mérlege, 2012. évi üzleti terve.
        Előadó: Szokodi József ügyvezető

VII.    Javaslat megyei kitüntetések adományozására. (zárt ülés)
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

VIII.    E G Y E B E K

1.)    A három kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja) helyzetéről tájékoztató.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

2.)    A víziközmű társulással kapcsolatos dokumentumok elfogadása, személyek delegá-lása a társulás szerveibe.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

3.)    Fogorvosi pályázat kiírása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Simontornya, Siópart u. 1. szám alatti, 2/A/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításának
        ismételt megtárgyalása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    A DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító számú és a „Simon-tornya 1270-73” Simon-tornya várkörnyék
        rehabilitációja beruházáshoz kapcsolódó kiviteli terv készítésére kiírandó pályázat megtárgyalása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    A 6317. jelű összekötő út II. ütemének szilárd burkolattal történő kiépítése céljából folytatott területszerzés
        megtárgyalása a Simontornya 183/1 és 183/4 hrsz-ú ingatla-nokra vonatkozóan.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    A Simontornya, belterület 135/31 hrsz alatti ingatlanon álló 2 db 2500 m3-es homoge-nizáló tartály bontásának
        megbízási szerződése
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


Simontornya, 2012. április 18.
 
Simontornya Város Önkormányzata
 

Neosoft