Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Lakossági tájékoztató az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásáról, karbantartásáról

2016.05.05. 11:18
Az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásáról, karbantartásáról, belterületi vízrendezésről, és kapubejárók létesítéséről
 
 

 

Simontornya város közterületeinek rendezésével, gondozásával, kapubejáró létesítésével, átereszek elhelyezésével kapcsolatosan több esetben is látható, hogy a lakosság nincs megfelelően tájékoztatva. Ezért az alábbi irányelvet, tájékoztatást kívánjuk Önöknek leírni, hiszen a városüzemeltetési feladatok megvalósításához a lakosság szoros együttműködése is szükséges.

A legfontosabb lakossági feladatok, melyek az ingatlanok és az előtti közterületek esetében rögzítenünk kell:

Közterület karbantartása, tisztántartása

 

 • Az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendbe tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani

 

 • Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.

 

 • A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.


Kapubejáró létesítés, faültetés

 

 • Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévő ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett munkálatokat, járműbehajtó,- átereszépítést és átalakítást, fa- és cserjeültetést annak megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztetnie szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok vegyék figyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A közművezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz- vízvezeték stb.) ne ültessenek növényzetet!
  A balesetmentes közlekedés érdekében a meglévő fákat gallyazzák le. Sarki telkek esetében figyeljünk oda, hogy az utak csomópontjában ne telepítsünk a „rálátási háromszög"-ben (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást biztosító terület).

 

 • Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a Jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
  Itt felhívjuk a figyelmet a következő irányelvre: a kapubejárók építése során előfordulhat, hogy a közterületen található gyalogút is felbontásra kerül. Ebben az esetben szükséges az egyeztetés. Nem elfogadható megoldás az, ha a kapubejáró szintbeli megemelése a gyalogút szintbeli megemelésével is együtt jár, hiszen az zavarhatja az akadálymentes közlekedés (mozgáskorlátozottak, babakocsival járó szülők) megvalósításának elvét. 

 

 • Közterületen fát kivágni, csak a Jegyző engedélyével lehet, pótlási kötelezettséggel.


Házszámot jelző tábla elhelyezése
 

 

 • A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.

 

 • A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

 Bárdos László
s.k.
címzetes főjegyző

 


Neosoft