Eseménynaptár

«
2022 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Termőföld vételi és haszonbérleti ajánlatok

2020.01.02. 08:00
frissítve: 2020.01.02.
Tisztelt Érdeklődők!
 
A Simontornyai hrsz-el rendelkező mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya haszonbérleti és adás-vételi ajánlatokat az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni:
 

Hivatkozott módosítások értelmében, amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv  hatósági jóváhagyásához kötött termőföld adásvételére irányuló szerződésben az eladó fél megadta a vevő tulajdonjoga bejegyzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását (bejegyzési engedélyt), úgy az elővásárlási jogosultakkal hirdetményi úton történő közzététel érdekében a települési önkormányzat jegyzője részére benyújtott adásvételi szerződésekhez mellékelni kell a tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

A mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal a hatósági jóváhagyásról szóló határozat véglegessé válását követően az adásvételi szerződés jóváhagyó záradékkal ellátott példányait az ingatlanügyi hatóság részére küldi meg, amennyiben a kifüggesztett adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozat  nem került benyújtásra, az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, továbbá amennyiben az adásvételi szerződés hatályosságához a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásán kívül más hatóság jóváhagyása, vagy engedélye (pl.: gyámhatóság) nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság a mezőgazdasági igazgatási szerv által megküldött iratok alapján lefolytatja a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást.

Fentieket összegezve fontos, hogy a 2020. január 1. napját követően a jegyző részére közzétételi és hatósági jóváhagyás iránti kérelemmel benyújtott termőföld adásvételi szerződések mellékletét képezze a jogi képviselő által szabályszerűen kitöltött, az ingatlan-nyilvántartási eljárások megindításához kötelezően használandó kérelem formanyomtatvány is azon esetben, amikor a szerződés a bejegyzési engedélyt is tartalmazza. A mezőgazdaság igazgatási szerv a fentebb hivatkozott konjunktív feltételek fennállása esetén megküldi ugyan a záradékolt szerződéseket az ingatlanügyi hatóság részére, azonban a  tulajdonjog bejegyzése iránti megkereséssel nem élhet, az ingatlanügyi hatóság tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárása továbbra is a formanyomtatványon  előterjesztett kérelem alapján indulhat.
 

 
 

Neosoft