Eseménynaptár

«
2023 December
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2013.05.23. 07:39
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 27-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Simontornyai Vár lovagtermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
    Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    A polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámoló.
      Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
III.    Rendelet-tervezet Simontornya város 2013. évi költségvetése I. negyedévi módosításáról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
IV.    A temetkezési díjak éves felülvizsgálata.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
V.    A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése.
      Előadó: Aszmann Géza hatósági osztályvezető
                    Petrovics Péter Györgyné intézményvezető     
    
VI.    Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 18. évfordulója) előkészítése.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester  

VII.    Tájékoztató a három kiemelt beruházás helyzetéről.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester    

VIII.    E G Y E B E K

1.)    Simontornya és térsége sürgősségi betegellátását biztosító önkormányzati társulás társulási megállapodásának elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester      

2.)    Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői beosztására benyújtott pá-lyázat elbírálása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.)    Pillich Ferenc Akadémia bérleti díj mérséklés iránti kérelme.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.)    Eb-összeírás és eb-rendészeti feladatok végrehajtása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Ivóvízminőség-javító programnál felmerülő problémák megtárgyalása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    Simontornyai Kézilabda Klub önkormányzati támogatás megemelésével kapcsolatos kérelmének megtárgyalása.
        Előadó: Lampert Csaba ügyvezető elnök

7.)    Javaslat a helyi kitüntető címek adományozására. (zárt ülés)
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester     
    
8.)    A víziközmű törvény végrehajtási rendeletből fakadó önkormányzati feladatok. (szó-beli előterjesztés, zárt ülés)
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    
Simontornya, 2013. május 22.                                                                                              Simontornya Város Önkormányzata

Neosoft