Eseménynaptár

«
2022 Október
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2022.09.22. 11:00
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 26-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
 
NAPIRENDI JAVASLAT
 
 
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadók: Torma József polgármester és Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző
 
2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
3. Javaslat az önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő tagja
 
4. Beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről, feladatairól
Előadó: Szántó Klára Gitta közfoglalkoztatás vezető
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
5. Javaslat a 2023. évi városi rendezvények előkészítésére
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő tagja
 
 
6. EGYEBEK
 
6/1. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
6/2. Javaslat a Simontornyai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Torma József polgármester
 
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő tagja
 
6/3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére illetve elszállítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
6/4. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata energiahatékonyság növelő beruházásai beszerzéseinek elfogadására és Simontornya Város Önkormányzata és intézményei energiahatékonysági intézkedési tervére
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
6/5. Javaslat az általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezésére
Előadó: Torma József polgármester
 
6/6. Javaslat a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde intézmény bölcsődei férőhely számának meghatározására
Előadó: Torma József polgármester
 
6/7. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítására
Előadó: Torma József polgármester
 
6/8. Javaslat a Könyök u. 47. számú ingatlan 9/12 részének önkormányzati tulajdonba adásáról (zárt ülés)
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
6/9. Tájékoztató a Sióbőr Kft. kérelméről (zárt ülés)
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
6/10. Javaslat a Simontornya, Beszédes Ferenc u. 24/17. (1542/12. hrsz.) számú ingatlan eladására (zárt ülés)
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
6/11. A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései
 
 
 
Simontornya, 2022. szeptember 21.
 
Torma József sk
polgármester
 

Neosoft