Eseménynaptár

«
2021 December
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2021.11.25. 14:54
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 29-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT
 
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről,
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadók: Torma József polgármester és Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző
 
2. Beszámoló a helyi adózás rendjéről
Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
3. Javaslat a fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról (zárt ülés)
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő tagja
 
 
4. EGYEBEK
 
4/1. Javaslat a „Simontornya vízrendezése – Sió torkolati átemelő építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztására
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
4/2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
 
4/3. Tájékoztató a TOP—4.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Simontornyán projekt eszközbeszerzéséről, és javaslat a szükséges önerő meghatározásáról
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
 
4/4. Javaslat Simontornya Város 2022. évi rendezvénytervére
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő tagja
 
4/5. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítására
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
4/6. Javaslat az Könyök utca útburkolat-építésének előkészítésére
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
4/7. Javaslat a Homokdomb 1. sz. alatti közfoglalkoztatási telephely tetőszerkezetének javítására
Előadó: Torma József polgármester
• Tanácskozási joggal meghívandó:
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja
 
4/8. Tájékoztató a szőlőhegyi vízrendszerek problémáiról
Előadó: Torma József polgármester
 
 
4/9. A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései
 
Simontornya, 2021. november 24.
 
 
 
Torma József
polgármester
 
 
Oldal nyomtatása

Neosoft