Eseménynaptár

«
2020 Október
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Álláspályázat - Őszikék Szociális Szolgáltató Központ

2020.09.29. 08:58
Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthona pályázatot hirdet 1 fő Szakápoló/Ápoló/Gondozó
munkakör betöltésére.
 
 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2021. január 7-ig, ezt követően határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, megszakítás nélküli munkarendben
Munkavégzés helye: 7081 Simontornya, Vár tér 3-4.
A munkakörbe tartozó feladatok:
• Idős, demens emberek szakápolása, ápolása, gondozása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, Ápoló vagy Gondozó vagy Szakápoló munkakörben az 1/2000 (I.7.) SzCsm rendelet 3. számú melléklete szerint:
• Szakápoló: – 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint I., II. kategóriás ápolónak minősülő szakápoló
• Ápoló: alapellátási közösségi szakápoló általános ápolási és egészségügyi asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, diabetológiai szakápoló és edukátor, epidemiológiai szakápoló, ergoterapeuta, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, fizioterápiás asszisztens, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyermek intenzív szakápoló, gyógymasszőr, hospice szakápoló, légzőszervi szakápoló, mentőápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató sürgősségi szakápoló,
• Gondozó: szociális gondozó és ápoló, demencia gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális szakgondozó
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik
• Végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító dokumentum
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy
• 18. életévét betöltött személy
 
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent: Szakápoló végzettség
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően november 5-től.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 3.
A pályázat kiírásával kapcsolatban információt, Sillinger Teréz intézményvezető nyújt, 06/74/486-222 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ, Idősek Otthona, 7081 Simontornya, Vár tér 3-4., borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését: Ápoló-gondozó
• E-mailban: oszikek@gmail.hu
 
 
Oldal nyomtatása

Neosoft